МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАЛЕЖНОСТИ СУСПІЛЬСТВА ВІД ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН

Дмитро Олександрович НІЦИН, Олена Сергіївна СИДОРЕНКО

Анотація


Проаналізовано динаміку розвитку залежности від психоактивних речовин за останні роки в суспільстві. Розглянуто базові регресивні моделі біологічних систем. Обґрунтовано вибір моделі міжпопуляційних взаємодій, як основи для моделювання епідемії залежності від психоактивних речовин. Проведено оцінку представленої моделі. Запропоновано методи усунення недоліків моделі. Розроблено алгоритм і програма для пакета MatLab. Отримані результати представлені у вигляді графіків і функцій кривих другого порядку. Була проведена екстраполяція вихідних даних. Визначено напрямок подальших досліджень.

Ключові слова


психоактивні речовини; математичне моделювання; наркозалежнисть; регресійна модель; модель Лотки-Вольтерра

Повний текст:

PDF

Посилання


Базыкин А. Д. Нелинейная динамика взаимодействующих популяций. Москва: Институт компьютерных исследований, 2003. 367 с.

Марри Дж. Нелинейные дифференциальные уравнения в биологии. Лекции о моделях. Москва: Мир, 1983. 397 с.

Modelling Drug Use: Methods to Quantify and Understand Hidden Processes. / F. Sharp, R. Neaman (Ed.) Luxembourg: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2001. 245 с.

Неймарк Ю. И. Математические модели в естествознании и технике. Н. Новгород: Нижегородский университет, 2004. 281 с.

Bazyikin, A. D. (2003) Nelineynaya dinamika vzaimodeystvuyuschih populyatsiy. Moscow: Institut kompyuternyih issledovaniy.

Marri, J. (1983) Nelineynyie differentsialnyie uravneniya v biologii. Lektsii o modelyah. Moscow: Mir.

Sharp F., & Neaman R. (Ed.) (2001) Modelling Drug Use: Methods to Quantify and Understand Hidden Processes. Luxembourg: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.

Neymark, Yu. I. (2004) Matematicheskie modeli v estestvoznanii i tehnike. N. Novgorod: Nizhegorodskiy universitet.
DOI: http://dx.doi.org/10.32782/2618-0340-2018-2-105-113

Посилання 
Google Scholar, Index Copernicus International World of Journals, CrossRef,
National Library of Ukraine (Vernadsky), Бібліометрика української науки.
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License