№ 2 (2018)

ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

DOI: http://dx.doi.org/10.32782/2618-0340-2018-2

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

ЙМОВІРНІСНА МОДЕЛЬ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН PDF
Али Нурддинович АЛЬ-АММОРИ, Хасан Алиевич АЛЬ-АММОРИ, Арсен Евгеньевич КЛОЧАН, Ахмад Мохамед АЛЬ-АХМАД 9-16
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ШКОЛИ ПРИКЛАДНОЇ ГЕОМЕТРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" PDF
Володимир Володимирович ВАНІН, Геннадій Анатолійович ВІРЧЕНКО, Олена Миколаївна ГУМЕН, Володимир Петрович ЮРЧУК, Петро Миколайович ЯБЛОНСЬКИЙ 17-23
ДІАГРАМНИЙ ПІДХІД У СТАТИСТИЧНІЙ ТЕОРІЇ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДУ ГАЗ-РІДИНА PDF (English)
Юрий Петрович ВИРЧЕНКО, Любовь Петровна ДАНИЛОВА 24-34
ЗАДАЧІ УПАКОВКИ ТА РОЗКРОЮ В РОЗВ'ЯЗАННІ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ PDF
Валентина Михайлівна КОМЯК, Олександр Миколайович ДАНІЛІН 35-42
РОЗРАХУНКОВІ МОДЕЛІ ДЛЯ АНАЛІЗУ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРИВИМІРНИХ НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ СКІНЧЕНИХ ТА ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
Кирило Георгійович ДЕГТЯРЬОВ, Василій Іванович ГНІТЬКО, Олена Олександрівна СТРЕЛЬНІКОВА, Анатолій Мстиславович ТОНКОНОЖЕНКО 43-54
ГЕНЕРУВАННЯ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ ДИНАМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ PDF
Ганна Олегівна ДИМОВА, Володимир Степанович ДИМОВ 55-64
ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТУ IEC 61499 ПРИ ПРОЕКТУВАННІ РОЗПОДІЛЕНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛІНІЄЮ ВИРОБНИЦТВА ДЕРЕВИННО-СТРУЖКОВИХ ПЛИТ PDF
Михайло Борисович ЄДИНОВИЧ, Ігор Віталійович БАЙРАК, Сергій Леонідович КАРПЕНКО 65-71
ДЕКОМПОЗИЦІЯ В ЗАДАЧІ ДИНАМІЧНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ PDF
Павло Валентинович КАШТАЛЬЯН, Сергій Олександрович РОЖКОВ, Тетяна Іванівна ТЕРНОВА 72-80
ОБҐРУНТУВАННЯ ВТОРИННОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ КУЛЬОВОГО ПОДРІБНЕННЯ РУДИ ОПТИМІЗАЦІЄЮ, АНАЛІЗОМ, МОДЕЛЮВАННЯМ PDF
Анатолій Миколайович МАЦУЙ, Василь Олександрович КОНДРАТЕЦЬ 81-95
ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРІОДНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ГАРМАТ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ТЛІЮЧОГО РОЗРЯДУ ІЗ ПЛОСКИМ ДОПОМІЖНИМ ЕЛЕКТРОДОМ PDF (English)
Игорь Витальевич МЕЛЬНИК, Алина Владимировна ПОЧИНОК 96-104
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАЛЕЖНОСТИ СУСПІЛЬСТВА ВІД ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН PDF
Дмитро Олександрович НІЦИН, Олена Сергіївна СИДОРЕНКО 105-113
РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧІ ДІРІХЛЕ ДЛЯ РІВНЯННЯ ЛАПЛАСА В ПОЛЯРНИХ КООРДИНАТАХ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО PDF
Юрій Іванович НІКОЛАЄНКО, Світлана Вікторівна МОІСЕЄНКО, Віктор Григорович ІЛЬВОВСЬКИЙ 114-122
РУХ ЧАСТИНКИ ПО СТАЦІОНАРНІЙ ГВИНТОВІЙ ПОВЕРХНІ ІЗ ЗАДАНОЮ КРИВОЮ ОСЬОВОГО ПЕРЕРІЗУ PDF
Сергій Федорович ПИЛИПАКА, Віктор Миколайович НЕСВІДОМІН, Віталій Миколайович БАБКА, Микола Богданович КЛЕНДІЙ 123-132
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДОЗВУКОВОГО ТУРБУЛЕНТНОГО ОБТІКАННЯ ПРОФІЛЮ NACA 0015, ЩО КОЛИВАЄТЬСЯ PDF
Дмитрий Александрович РЕДЧИЦ, Светлана Викторовна МОИСЕЕНКО 133-145
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ І ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧ КІНЕМАТИКИ І АНАЛІЗУ СТРАТЕГІЙ ОБРОБКИ PDF
Сергій Аркадійович РУСАНОВ, Антон Анатолійович ОМЕЛЬЧУК, Дмитро Дмитрович ФЕДОРЧУК 146-160
ТЕОРІЯ КОМБІНАТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ PDF
Надія Костянтинівна ТИМОФІЄВА 161-172
ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА ЕВОЛЮЦІЯ НЕЛІНІЙНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ЗБУРЕНЬ УЩІЛЬНЮВАНОЇ БЕТОННОЇ СУМІШІ У ВЕРТИКАЛЬНО ВІБРУЮЧОМУ ЦИЛІНДРИЧНОМУ БАКУ ПРИ ЙОГО ІДЕАЛЬНОМУ ЗБУДЖЕННІ PDF
Юрий Васильевич ЧОВНЮК, Владимир Тимофеевич КРАВЧУК 173-191
ГІБРИДНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ PDF
Ігор Всеволодович БАКЛАН, Тетяна Вікторівна ШУЛЬКЕВИЧ 192-202
МОДЕЛІ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ КОМП'ЮТЕРНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРОЕКТУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Галина Вікторівна ВЕСЕЛОВСЬКА, Олег Сергійович ЛЕБЕДЬ 203-211


 
Google Scholar, Index Copernicus International World of Journals, CrossRef,
National Library of Ukraine (Vernadsky), Бібліометрика української науки.
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License