Підхід до збору інформації щодо екологічної обстановки при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного характеру

Василь Володимирович Ткаченко, Ольга Юріївна Чередніченко, Марина Анатоліївна Вовк, Світлана Іванівна Єршова

Анотація


Необхідною частиною будь-якого проекту екологічного моніторингу є використання обладнання. Деякі пристрої, такі як лічильники та комплекти для польотів, призначені для відбору проб. Інші, наприклад, аналізатори, реєстратори даних та буйки даних, призначені для довгострокових програм моніторингу. Хоча буї, зонди та автоматизовані пробовідбірники, як правило, специфічні для проектів перевірки якості води, датчики та реєстратори даних можуть використовуватися для моніторингу практично будь-яких параметрів навколишнього середовища. Інтернет-центри даних, коли вони використовуються разом із телеметрією та реєстратором даних, надають в режимі реального часу дані та доступ до проекту з будь-якого місця в будь-який час. Обладнання для вимірювання підбирається виходячи з вимог до точності, бюджету та того, чи потрібен віддалений моніторинг.

В роботі пропонується для визначення послідовності точок вимірювання екологічних параметрів застосування методів деформованих конфігурацій, які використовують правильні симплекси в якості основної конфігурації. Управління процесом пошуку в таких методах здійснюється за рахунок вибору локально оптимального напряму зсуву центру симплекса і вибору величини кроку, що забезпечує оптимізацію функції в центрі симплекса. Це надає можливість визначити напрямок руху пересувних вимірювальних приладів, що дозволяє скоротити час локалізації місць з найвищим рівнем небезпечної речовини за рахунок збіжності алгоритму за кінцеве число кроків. Отримані оперативні дані використовуються для первинної оцінки рівня екологічної безпеки та класифікації надзвичайної ситуації.


Ключові слова


екологічна обстановка; збір інформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Янников И. М., Пономарева Д. В., Современные системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций // Инновационные технологии в машиностроении: сборник трудов VIII Международной научно-практической конференции, 18-20 мая 2017 г., Юрга. – Томск, 2017. – 2017. – С. 209-213.

Сангинова О. В., Бондаренко С. Г., Андриюк В. К., Компьютерно-интегрированная система мониторинга и прогнозирования качества водных объектов. – 2017.

Wang H., Xu Z., Pedrycz W., An overview on the roles of fuzzy set techniques in big data processing: Trends, challenges and opportunities //Knowledge-Based Systems. – 2017. – Т. 118. – P. 15-30.

Zhukov A. N., Leonov P. Y., Problems of data collection for the application of the Data Mining methods in analyzing threshold levels of indicators of economic security // KnE Social Sciences & Humanities. – 2018. – Т. 3. – №. 2. – С. 369-374.

Power D. J., Sharda R., Burstein F., Decision support systems. – John Wiley & Sons, Ltd, 2015.

King C., Thomas D. S. G. Monitoring environmental change and degradation in the irrigated oases of the Northern Sahara //Journal of arid environments. – 2014. – Т. 103. – P. 36-45.

Thu H. N., Wehn U., Data sharing in international transboundary contexts: the Vietnamese perspective on data sharing in the Lower Mekong Basin //Journal of Hydrology. – 2016. – Т. 536. – P. 351-364.

Chettri N. et al. Long term environmental and socio-ecological monitoring in transboundary landscapes // International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD), Kathmandu, Nepal. – 2015.

Разумов В. В., Разумова Н. В., Алексеев О. А., Требования к информации при наземно-космическом мониторинге предвестников природных и техногенных катастроф на приграничных территориях России //Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2017. – Т. 14. – №. 7. – С. 52-61.

Плуталова Т. Г., Мониторинг трансграничных территорий // Водные и экологические проблемы Сибири и Центральной Азии. – 2017. – С. 80.

Шабанов В. В., Маркин В. Н., Ведение мониторинга водных объектов в современных условиях // М.: Изд-во РГАУ–МСХА. – 2015.

Transon J. et al., Survey of Hyperspectral Earth Observation Applications from Space in the Sentinel-2 Context //Remote Sensing. – 2018. – Т. 10. – №. 2. – P. 157.

Frohn R. C., Lopez R. D., Remote Sensing for Landscape Ecology: New Metric Indicators: Monitoring, Modeling, and Assessment of Ecosystems. – CRC Press, 2017.

Bilitewski U., Turner A., Biosensors in environmental monitoring. – CRC Press, 2014.

Frontasyeva M. et al., Cloud platform for data management of the environmental monitoring network: UNECE ICP vegetation case. – 2016.

Исаев И.В., Рогачев А.Ф., Применение технологий виртуализации для систем поддержки принятия решений в сфере экологоэкономического менеджмента // Современная экономика: проблемы и решения. – 2016. – Т. 6. – С. 97-106.

Рыков А.С., Системный анализ: модели и методы принятия решений и поисковой оптимизации. – М.: Издательский Дом МИСиС, 2009. – 608 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.