СИСТЕМА АНАЛІЗУ РИЗИКУ

Оксана Огнєва, Світлана Вишемирська, Роман Папуша

Анотація


Сьогодні особлива актуальність набуває об'єднання зусиль усіх зацікавлених сторін і органів влади у підготовці та прийнятті обґрунтованих рішень у сфері громадської безпеки, уряду, територій, природного середо¬вища. Систематична логічно обґрунтована конструкція елементів системи, що може призвести до відмови, вимагає повного розуміння природи і функціонування системи можливих відмов її елементів.
Методи дослідження. У статті розглядається можливість використання логіко-графічних схем для правильної ідентифікації небезпечних об'єктів. Завдання прийняття рішення про оцінку ризику надзвичайної ситуації в кон¬тексті фінансової шкоди може бути вирішено на основі нечіткої ігрової моделі.
Основні результати дослідження. Систематично логічно обґрунтована побудова елементів, системи, які можуть привести до відключення, вимагає повної розуміння характеру і функціонування можливих відказів її елементів. Включення до дерева відмов зовнішніх причин додатково вимагає розуміння зв'язку аналогічно-рухових систем з іншими технічними системами і природними явищами. В сукупності це викликає притягання спеціальних експертів до побудови і аналізу дерев відмов.
Наукова новизна. Система, заснована на принципах вираження компромісу між точністю і простотою розрахун¬ків, тому існує можливість спрощеного розрахунку максимально можливого числа жертв у надзвичайних ситуаціях без значної втрати точності.
Практична значимість. У наш час об'єднання зусиль всіх зацікавлених сторін і органів влади з підготовки та прийняття обґрунтованих рішень в галузі громадської безпеки, управління державою, територіями, природним середовищем набуває особливої актуальності.


Ключові слова


ризик; оптимізація; надзвичайні ситуації; нечітка ігрова модель

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Voronenko М.О. (2018) Event model for localization of emergency situations. Control systems and machines, Kiev. 3, 33-41 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131336

Voronenko M.A. (2017) Informatization of the processes of decision making in emergency situations. System technologies, Dnipro. 6 (113), 173-180

Вишемирська C. В., РогальськийФ. Б. (2007) Інформаційна технологія оцінки ризику інвестиційного проекту. Вісник ХНТУ, Херсон. 3(29), 105-110

Огнева О.Е. (2011) Использование нечеткой игровой модели принятия решения при планировании производства. Системные техноло¬гии. 6 (77), 96-107

Артёмова А.Ю. (2015) Управление безопасностью на основе оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. Вестник Института гражданской защиты Донбасса. (3), 20-25

Вишемирська С. В. (2010) Врахування невизначеності в задачах управління виробничими системами. Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2010): VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 10-12 листопада 2010 р., матеріа¬ли,Дніпропетровськ. 48-49.

Рогальский Ф.Б., Цокуренко А.А., Курилович Я.Е. (2001) Математические методы анализа экономических систем. Киев, Нукова думка

Бережная Е.В., Бережной В.И. (2006) Математические методы моделирования экономических систем. Москва, «Финансы и статистика»

Кириллов О.М, Рогальський Ф.Б., Вороненко М.О, Міхайлік М.О. (2007) Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій мирно¬го часу: Навч.посіб.: Херсонский национальный технический университет, Херсон

Круглов В.В. (2006) Принятие решений в условиях риска с использованием нечеткой игровой модели. Менеджмент в России и за рубежом. 5,52-54

Белов П. Г. (2003) Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере : учебное пособие для вузов. Москва, Academia

Востоков В.Ю. (2007) 0 модели прогнозной оценки загрязнения открытых водоисточников при чрезвычайных ситуациях. Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций. 6,27-36
DOI: https://doi.org/10.35546/піт.v0i25.495

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.