АЛГОРИТМ ВИЯВЛЕННЯ ВПЛИВУ СПУФІНГУ ПІД ЧАС ВИКОНАВЧОЇ ПРОКЛАДКИ ПРОГРАМНИМИ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННОЇ КАРТОГРАФІЧНОЇ НАВІГАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Андрій Петровський

Анотація


Метою статті е розробка алгоритму виявлення впливу спуфінгу під час виконавчої прокладки. Про¬понується розробити алгоритм виявлення спуфінгу засобами електронної картографічної навігаційно- інформаційної системи із можливостями усунення його наслідків. Після імплементування програмної реалізації алгоритму soft-девелоперами, передбачається оновлення програмного забезпечення бортової електронної картог¬рафічної навігаційно-інформаційної системи при заході в порт, де є їх представники. У процесі дослідження викори¬стані методи дослідження: емпіричні (порівняння) та теоретичні (аналіз та синтез) з використанням теорії навігації, інформаційних систем та алгоритмів, особливостей електронних картографічних систем.
Основні результати дослідження. Розроблений алгоритм засновано на аналізі треку позицій судна. Всі позиції треку на цей час бортовою електронною картографічною навігаційно-інформаційною системою встановлюються на електронну карту при виборі оператором відповідного режиму, але не відслідковуються та не аналізуються. На основі отриманих географічних координат позицій формується тренд, який оцінює можливість роботи пристрою під контролем при порівнянні тренду і даних з іншого джерела позиціонування, якщо воно є, наприклад з Echo reference або Estimated position, з даними приладів GPS|DGPS. Якщо сталося значне відхилення, алгоритм розрахо¬вує маршрут повернення на найближче плече маршруту з використанням відповідних інструментів електронної картографічної навігаційно-інформаційної системи. У разі їх відсутності - надається рекомендований перелік геог¬рафічних координат для ручної побудови маршруту повернення.
Наукова новизна. Оскільки останні дослідження та вирішення поставлених питань протидії спуфінгу здійснюва¬лися у розрізі встановлення додаткового обладнання та визнання необхідності наявності у штурмана більш поши¬рених знань з області теорії радіосигналів, наданий алгоритм полегшить визначення моментів зовнішнього конт¬ролю суднового обладнання GPS|DGPS програмними засобами та стане основою для подальших досліджень з вирі¬шення цієї проблеми для комерційного та пасажирського транспорту. Практична значимість досягається у кількох напрямках: немає необхідності у додатковій освіти штурманів з теорії радіосигналів - достатньо стандартної підго¬товки; є можливість визначати момент часу захвату контролю; здійснюється автоматизована побудова в інтерак¬тивному режимі маршруту повернення на обране плече маршруту, у разі значного відхилення істинної позиції судна за даними проведеної обсервації І іншого джерела позиціонування та аналізу треку від позиції за даними GPS|DGPS; поповнення бази даних відповідних організацій для випуску Admiralty Information Overlay з метою пок¬ращення уваги штурманів у даному районі.


Ключові слова


електронна картографічна навігаційно-інформаційна система; спуфінг; алгоритм; GPS

Повний текст:

PDF

Посилання


Подделка письма электронной почты почти от любого человека менее чем за 5 минут и способы защиты. Режим доступу: https://habr.com/ru/company/cloud4y/blog/341096/

Подделать адрес отправителя в e-mail. Режим доступу: https://xakep.ru/2014/03/05/easy-hack-182/

Подделка писем. Защита. Режим доступу: https://habr.com/ru/company/cbs/blog/314738/

Американские аналитики: Россия намеренно искажает сигналы GPS. Режим доступу: http://seafarers.com.ua/russian-gps- spoofing/16149/

Проблема подмены навигационного сигнала. Режим доступу: https://glonassgps.com/novie-sluchai-podmeny-gps-signala-v-rossii

Mass GPS Spoofing Attack in Black Sea? Режим доступу: https://www.maritime-executive.com/editorials/mass-gps-spoofing-attack-in-black- sea

ТОЇ: сбои в работе GPS в Израиле произошли из-за России. Режим доступу: https://cont.ws/@contemplator/1375625

Above Us Only Stars. SPOOFING ACTIVITY ACROSS RUSSIA, CRIMEA, AND SYRIA. Режим доступу:

https://statid.squarespace.eom/static/566ef8b4d8af107232d5358a/t/5c99488beb39314c45e782da/1553549492554/Above-FUs-l-0nly-l-Stars.pdf

Report: Russian GPS Spoofing Threatens Safety of Navigation. Режим доступу:

https://www.maritime-executive.com/editorials/report-russian-gps-spoofing-threatens-safety-of-navigation

Norway says it proved Russian GPS interference during NATO exercises. Режим доступу: https://www.reuters.com/article/us-norway-defence- russia/norway-says-it-proved-russian-gps-interference-during-nato-exercises-idUSKCNIQZI WN

Ведущие страны отказываются от GPS в пользу радиолокации из-за риска хакерских атак. Режим доступу:

http://www.tadviser.rU/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:GPS#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD_.D0. BD.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B9_.D0.B0.D0.BB.D0.B3.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.BC_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D0.B7.D0.B0.D1.89.D0.B8.D1.82.D1. 8B_.D0.BE.D1.82_GPS-.D1.81.D0.BF.D1.83.D1.84.D0.B8.D0.BD.D0.B3.D0.B0

НАВИГАЦИЯ 2.0: КАК ОБМАНЫВАЮТ GPS И ВОССТАНАВЛИВАЮТ ИСТИНУ. Режим доступу: https://www.computerra.ru/183473/gps- spoofing/

Тодд Хамфрис. Как обмануть GPS. Режим доступу: https://www.ted.com/talks/todd_humphreys_how_to_fool_a_gps/transcript? Ianguage=ru

Спуфинг-атака на GPS-системы может сбить маршрут пользователя. Режим доступу: https://www.anti-malware.ru/news/2018-07-16- 1447/26837

'Spoofed' GPS signals can be countered, researchers show. Режим доступу: http://news.cornell.edu/stories/2012/07/researchers-counter-gps- spoof-attacks

Защита от спуфинг-атак на координатно-временные системы. Режим доступу: http://vestnik-glonass.ru/news/corp/zashchita-ot- spufingatak-na-koordinatnovremennye-sistemy/

Рубцов Н.С. Алгоритм защиты от спуфинга аппаратуры потребителей спутниковых навигационных систем И Известия ТулГУ. Техничес¬кие науки. 2018 (4). С.92-101. Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/v/algoritm-zaschity-ot-spuffinga-apparatury-potrebiteley- sputnikovyh-navigatsionnyh-sistem

Как защитить ГНСС от спуфинга. Режим доступу: http://vestnik-glonass.ru/news/tech/kak-zashchitit-gnss-ot-spufinga/

New UTSA study presents method to stop cyber attacks on GPS-enabled devices. Режим доступу: http://www.utsa.edu/today/2018/03/story/ GPS-spoofing.html
DOI: https://doi.org/10.35546/піт.v0i25.496

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.