КОМП'ЮТЕРНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ЗАПИТ-ВІДПОВІДЬ НА ОСНОВІ АВТОМАТИЧНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ

Є. Ковилін, О. Волковський

Анотація


Метою роботи є розробка системи запит-відповідь, що спроможна створювати конкретні текстові
відповіді на запит користувача, використовуючи у своєму алгоритмі генерацію наукового тексту на природній мові.
Система визначає смислові зв'язки в документах, створюючи при цьому новий текст, який містить відповідь на
питання користувача. У статті розглядається модель системи, що базується на розробленому підході до формування
семантичної моделі документа, який дозволяє отримувати кількісні показники семантичних властивостей документу
на природній мові і сенсові зв’язки між компонентами наукового тексту без необхідності будь-якої попередньої
семантичної розмітки текстів, впровадження словників або залучення лінгвістичних знань про природну мову. Додат-
ково розроблена підсистема автоматичної класифікації наукових текстів за ступенем їх зв'язності, що використовує
у своїй роботі кількісні характеристики семантичних властивостей створеної моделі наукового тексту. У статті опи-
сані розроблені критерії оцінки створених систем та алгоритмів. Отримана таким чином система, окрім організації
зручного пошукового середовища, утворює універсальну модель для проведення автоматичної обробки текстів на
семантичному рівні для груп слов’яномовних текстів формального стилю, набір інструментів якої дозволяють гнучко
створювати і оброблювати тематичні повнотекстові корпуси документів без попередньої семантичної розмітки
та отримати програмну модель тексту формалізованої стильової спрямованості із кількісними характеристиками
семантичних властивостей тексту, на основі яких можливо вирішувати інші завдання автоматичної обробки текстів.


Ключові слова


семантична мережа; автоматична обробка тексту; система запит-відповідь

Повний текст:

PDF

Посилання


Поляков П.Ю. Використання семантичних категорій в завданні класифікації відгуків про книги : матеріали щорічної Міжнародної кон-

ференції «Діалог», (Москва, 29 травня – 2 червня 2013) / Інститут лінгвістики РДГУ. – M. : Інститут лінгвістики РДДУ, 2017. – 193 с.

Антонов А.В. Галактика Zoom. Оцінка модифікації методу формування інфопортрета: матеріали третього російського семінару по оцінці

методів інформаційного пошуку, (Ярославль, 6 жовтня 2018 року). / НДІ Хімії СПбДУ – СПб, 2018. – 226 с.

Gubin Yu., Razin V.V., Tuzovsky A.F. Application of semantic networks and frequency characteristics of texts on natural languages for the creation of semantic metapopsis. // Problems of Informatics, 2017, p. 59–64.

Pismak A.E., Kharitonova A.E. // The method of automatic formation of a semantic network from weakly structured sources //Scientific and

Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics. 2016, vol. 16, no. 2, p. 324–330.

Волковський О.С., Ковилін Є.Р. Комп'ютерна система інтелектуального семантичного пошуку з використанням генерації текстів // Вісник

Херсонського національного університету – 2018. № 3(66) Херсон. – С. 238–245.

Volkovsky O.S., Kovylin Y.R. Computer System of Building of the Semantic Model of the Document // 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP) – P. 322–327 – Lviv, 2018. DOI: 10.1109/DSMP.2018.8478591}

Volkovsky O.S., Kovylin Y.R. Mathematical model for automatic creation the semantic thesaurus for the scientific text// System technologies.

Regional collection of inter-university scientific papers. – 2019. № 6 Dnipro.

Волковський О.С., Ковилін Є.Р. Модель автоматичної оцінки адекватності комп'ютерних систем «запит-відповідь» з використанням

генерації текстів // Системні технології. Регіональний збірник міжвузівських наукових праць. – 2020. № 1 Дніпро.

Волковський О.С., Ковилін Є.Р. Комп'ютерна система автоматичного визначення зв'язності тексту // Системні технології. Регіональний

збірник міжвузівських наукових праць. – 2017. № 1 (112) Днепр.

Волковський О.С., Ковилін Є.Р. Комп'ютерна система автоматичного аналізу промислових інструкцій // Системні технології. Регіональ-

ний збірник міжвузівських наукових праць. – 2018. № 3(116) Днепр. С. 28–37.
DOI: https://doi.org/10.35546/2313-0687.2019.26.63-75

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.