ДОСЛІДЖЕННЯ Й ОПРАЦЬОВУВАННЯ АКТУАЛЬНИХ АСПЕКТІВ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДОЛОГІЇ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Галина Веселовська, Олександра Ястребова, Дмитро Яценко

Анотація


Мета статті полягає у пошуку шляхів вирішення актуального завдання вдосконалювання процесів
і покращення результатів практичного застосування інформаційних технологій комп’ютеризованого навчання
на основі інтелектуалізації підходів до їхнього вибору й інтеграції за критерієм повноти функціональних
можливостей і сумісності інструментарію. Методи дослідження. Методологічним підґрунтям досліджень є засоби
та методи теорії інформації, інформаційних систем і технологій, комп’ютерних систем, комп’ютеризованого
навчання, експертних систем штучного інтелекту. Основні результати дослідження. Проаналізовано актуальні
аспекти предметної підгалузі інформаційних технологій комп’ютеризованого дистанційного навчання, у підсумку
чого, виявлено їхню специфіку та проблематику. Розроблено концептуальну модель узагальненого структурного
складу бази знань експертної системи штучного інтелекту, призначеної для вибору й інтеграції інформаційних
технологій комп’ютеризованого дистанційного навчання. Здійснене дослідження актуальних аспектів предметної
підгалузі інформаційних технологій оптимізації взаємодії користувачів із електронними ресурсами систем
комп’ютеризованого навчання, за результатами якого, окреслено їхні особливості та проблемні моменти.
Розроблено підходи до концептуального моделювання узагальненої структури бази знань експертної системи
штучного інтелекту, спрямованої на підтримку формування високо результативних інформаційних технологій
оптимізації взаємодії користувачів із електронними ресурсами систем комп’ютеризованого навчання. Наукова
новизна. Створено нові підходи до концептуального моделювання інформаційних технологій комп’ютеризованого
дистанційного навчання й оптимізації взаємодії користувачів із електронними ресурсами систем
комп’ютеризованого навчання, основані на елементах теорії баз знань експертних систем штучного інтелекту,
що дозволяють посилити дієвість зазначених інформаційних технологій. Практична значимість. Практичне
використання отриманих теоретичних підходів дозволяє на декілька відсотків підвищувати ефективність
комп’ютеризованого навчання на основі роботи з більш доцільними інформаційними технологіями.


Ключові слова


інформаційна технологія; комп’ютеризована система; навчання; система штучного інтелекту; експертна система

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Higher education in the digital age. Moving academia online / eds.: A. Zorn, J. Haywood, J. Glachant. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA:

Edward Edgar Elgar Publishing, 2018. 170 p.

Khodakov V.Ye., Sokolov A.Ye., Veselovskaya G.V. Models of training procedures. Radio Electronics, Computer Science, Control. 2018. № 4 (47). P. 51–60. doi: 10.15588/1607-3274-2018-4-5.

Khodakov V.Ye., Sokolov A.Ye., Veselovskaya G.V. Trainer and trainees modeling based on complex information approach to improvement of

training information technologies and systems. Radio Electronics, Computer Science, Control. 2019. № 2 (49). P. 119–130. doi: 10.15588/1607-3274-2019-2-13.

Willcox K.E., Sarma S., Lippel P.H. Online education: a catalyst for higher education reforms. Massachusetts Institute of Technology online

education policy initiative Final Report. Cambridge : MIT, 2016. 56 p.

Trends and advances in information systems and technologies: proceedings of the 2018 World conference on information systems and technologies WorldCIST`18 (Naples, Italy, 27–29 March 2018) / Eds.: A. Rocha, H. Adeli, L.P. Reis, S. Costanzo. Naples, Italy : Springers International Publishing, 2018. Volume 3 (347). 406 p.

Enterprise information systems: proceedings of the 20-th International conference ICEIS 2018 (Funchal, Madeira, Portugal, 21–24 March 2018) /

Eds.: S. Hammoudi, M. Smialek, O. Camp, J. Filipe. Madeira, Portugal : SciTePress, Science Technology Publications, Lda, 2018. Volume 1. 440 p.

Computer Science and Information Technology: proceedings of the Forth International conference CoSIT-2017 (Geneva, Switzerland, 25–26 March

/ Eds.: D. Nagamalai, N. Meghanathan. – Geneva, Switzerland : AIRCC Publishing Corporation, 2017. 208 p.

Measuring the information society report 2018 / eds.: Sanou B (International Telecommunication Union). Geneva, Switzerland : ITU Publications, 2018. Volume 1. 204 p. Information technology strategy 2018-21: annual report of progress planned GB.331-PFA-5-2018 / Eds.: Information and technology management department, Inernetional labour office. Geneva, Switzerland : INFOTEC, ILO, 2017. 26 p

Антоненко В.М., Мамченко С.Д., Рогушина Ю.В. Сучасні інформаційні системи і технології : управління знаннями : навч. посіб. Ірпінь :

Національний університет ДПС України, 2016. 212 с.
DOI: https://doi.org/10.35546/2313-0687.2019.26.110-118

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.