Удосконалення технології плодоовочевих компотів

Ольга Вікторівна Стоянова, Катерина Віталіївна Зубкова, Крістіна Назарівна Злотнікова

Анотація


У даній роботі розглянута проблема підвищення якості плодоовочевих компотів. Виконано аналіз останніх досліджень і публікацій для вивчення сучасного стану виробництва компотів та визначено перспективні напрямки виробництва компотів підвищеної якості.  Запропоновано новий спосіб підвищення харчової  цінності компотів з винограду. Метою дослідження є підвищення  якості  виноградного компоту за рахунок рецептурних особливостей інгредієнтів та обґрунтування вибору плодоовочевої сировини.  Запропоновано рецептуру виготовлення нового виду плодоовочевих консервів «Компот із перчинкою», що містять червоний солодкий перець (фарширований виноградом), гвоздику, воду і цукор.  В дослідженнях розроблена оптимальна рецептура  з метою зменшення масових витрат цукру та сировини. Використовувалися сировина: сорт винограду – Кишмиш 342  та  сорти червоного солодкого перцю – Лада, Самоцвіт. Наведено результати досліджень щодо удосконалення технологічної схеми виробництва компотів на основі червоного солодкого перцю і винограду. Обґрунтовані основні технологічні процеси: транспортування, приймання, зберігання, миття, інспекція і сортування, відділення гребнів й плодоніжок, інспекція, миття, бланшування, охолодження, фарширування, укладання, заливання сиропом, закупорювання, стерилізація і охолодження, оформлення готової продукції. складське зберігання. Досліджено вплив терміну зберігання на якість сировини і готової продукції (після 3 місяців і  9 місяців) за органолептичними  та фізико-хімічними показниками. Із фізико-хімічних показників в сировині і готовій продукції  визначено: вміст розчинних сухих речовин рефрактометричним методом; загальний вміст органічних кислот – титруванням; рН - середовища – потенціометричним методом;  вміст нітратів – іонометричним методом. Для визначення біологічної цінності досліджено вміст аскорбінової кислоти (вітаміну  С)  йодометричним методом. Проведена експериментальна оцінка нового виду плодоовочевих консервів з метою визначення комплексного показника якості. Наведені  значення рецептури консервів за виробничими умовами, які  рекомендовані для впровадження на переробних підприємствах Проведена робота свідчить про доцільність виготовлення нових видів  плодоовочевих консервів, в яких за рахунок інгредієнтів збільшена харчова цінність та поліпшені органолептичні показники. Дослідження показали перспективність використання сировини для виробництва купажованих компотів. Проведений комплекс досліджень було покладено в основу розробки проекту нормативно – технологічної документації

Ключові слова: технологічна схема, компот, рецептура, червоний солодкий  перець, виноград, якість, хімічний склад, харчова цінність, вітаміни.


Повний текст:

PDF 72-79

Посилання


Мартинюк А. Сучасний стан органічного виробництва в Україні. Сільськогосподарська та ресурсна економіка: Міжнародний науковий електронний журнал, 2017. 3 (4). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://are-journal.com/are/article/view/139/134

Головне управління статистики у Херсонській області [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //www.ks.ukrstat.gov.ua

Токар А.Ю. Комбінування овочево-фруктової рецептурної композиції для отримання високоякісної продукції/ А.Ю Токар., Л.Ю. Матенчук, З.М. Харченко // Східно-Європейський журнал передових технологій / Випуск 4, № 11 (94) .- 2018.- С.55-60. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.140078

Шешеня С.К. Способи збагачення біологічно активними речовинами овочевих компотів і нектарів/ С.К. Шешеня, Н.О. Буєвич //Вісник Полтавської державної аграрної академії .- № 3 , 2010.- С.72-75.

Патент 77165 (Україна) МПКA23B 7/00. Спосіб виготовлення овочеплодових соків з покращенним ароматом./ А.Ю. Токар, Л.Ю. Матенчук. Заявл. 27.09.2012; опубл. 25.01.2013, Бюл.№ 2.

Патент 81088 (Україна) МПК A23В/7006. Спосіб виробництва кабачково –аличевих консервів/ Орлова Н. Я., Кузьменко І. О. Заявл.21.11.2012; опубл. 25.06.2013, Бюл.№ 12.

Мазуренко, І.К. Наукові основи збереження харчової та біологічної цінності сировини за технологіями отримання консервованих продуктів / І.К. Мазуренко, Л.Ю. Філіпова, Н.А. Ракуленко // Якість і безпека харчових продуктів: зб. тез доп. Міжн. наук.-техн. конф. – К.: НУХТ, 2013. – С. 170.

Справочник по производству консервов т.4. Консервы из растительного сырья / Под ред. В.И.Рогачева. – М.: Пищевая промышленность, 1974. – с. 356-357.

Сімахіна Г.О. Біологічно активні речовини в харчових технологіях : підручник / Г.О. Сімахіна, Н.О. Стеценко, Н.В. Науменко. – Київ : НУХТ, 2016. – 455 с.

Патент 126116 (Україна) МПК A23L19/00 Консерви «Компот із перчинкою» / Короленко В.О., Стоянова О. В., Злотнікова К.Н., Трайно Д.О. Заявл. 13.12.17; опубл. 11.06.18. Бюл .№ 11.

Елисеева С. А., Куткина М. Н., Котова Н. П. Совершенствование технологии и расширение ассортимента продукции из овощей для индустрии питания // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 6 (48). С. 65–67. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.140078

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2019.3.7


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.