Використання ADO.NET Entity Framework для створення інформаційної системи управління документообігом кафедри

Євген Валентинович Данилець, Галина Олександрівна Райко

Анотація


У даній роботі розглянуто використання технології ADO.NET Entity Framework для створення інформаційних систем. Показано, що архітекторам та розробникам додатків орієнтованих на роботою з базами даних, доводиться враховувати необхідність досягнення двох абсолютно різних цілей. Вони повинні модулювати сутності, зв’язки та логіку бізнес-задач, а також працювати з ядрами СУБД, що використовуються для збереження і отримання даних. Дані можуть розподілятися за кількома системами зберігання даних, в кожній з яких застосовуються свої протоколи, але навіть в додатках, що працюють з однією системою зберігання даних, необхідно підтримувати баланс між вимогами системи зберігання даних і вимогами написання ефективного і зручного для обслуговування коду програми. Для вирішення цієї проблеми існують ORM-технології програмування (Object-Relational Mapping), які зв'язують бази даних з концепціями об'єктно-орієнтованих мов програмування, створюючи «віртуальну об'єктну базу даних». Зазначається, що використання цих технологій позбавляє програміста від написання великої кількості коду, тим самим значно підвищуючи швидкість розробки додатків. Показано, що більшість сучасних реалізацій ORM дозволяють програмісту при необхідності самому жорстко задати код SQL-запитів, який буде використовуватися при тих чи інших діях з об'єктом. В якості прикладу використання ADO.NET Entity Framework в середовищі IDE Visual Studio 2017 був створений прототип інформаційної системи управління документообігом кафедри. В роботі зазначається, що ефект від впровадження інформаційної системи кафедри полягає в інформаційній та управлінській сферах, а саме: підвищення продуктивності праці; економія часу; збільшення конкурентної переваги; забезпечення достовірності інформації; вдосконалення структури потоків інформації і системи документообігу; ефективна внутрішня координація за допомогою каналів електронного зв’язку.

Ключові слова: інформаційна система, ADO.NET Entity Framework, реляційні бази даних, SQL, Object-Relational Mapping, об'єктно-орієнтоване програмування.


Повний текст:

PDF 104-111

Посилання


Дейтел П. Как программировать на Visual С# 2012. 5-е изд. / П. Дейтел, Х. Дейтел – СПб.: Питер, 2014. – 864 с.

Фримен Адам LINQ: язык интегрированных запросов в C# 2010 для профессионалов.: Пер. с англ. / Адам Фримен, Джозеф C Раттц-мл. – М.: ООО “И.Д. Вильямс”, 2011. – 656 с.

Ноубл Дж., Flex 4. Рецепты программирования / Дж. Ноубл, Т. Андерсон, Г. Брэйтуэйт, М. Казарио, Р. Третола – БХВ-Петербург, 2011. – 720 с.

Данилець Є.В Моделювання зв’язків m:m баз даних в ADO.NET Entity Framework / Є.В. Данилець, О.О. Панфіленко // Молодь у світі сучасних технологій: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Херсон: ХНТУ. – 2017. – С. 115 – 117.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2019.3.11


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.