Отримання конкурентних переваг пивоварним підприємством завдяки комплексному використанню сировини

Наталя Анатоліївна Власенко, Едуард Володимирович Матюнка

Анотація


У даній роботі розглядалась можливість отримання конкурентних переваг пивоварним підприємством завдяки комплексному використанню сировини. Одним зі шляхів досягнення конкурентної переваги є успішна диференціація товару, а іншим – лідирування за питомими витратами завдяки кращій організації і технології виробничого процесу. Виробництво пива в Україні зазнало значного спаду, в досліджуваний період воно скоротилось майже в половину. В наслідок цього використання потужностей пивоварного виробництва складає в наступний час менше половини можливого. Проаналізувавши загальний пивний ринок України було встановлено, що обсяги виробництва в найближчому майбутньому будуть найбільше залежати від рівня потреб в продукції на внутрішньому ринку. А це напряму залежить від того, якою буде купівельна спроможність споживачів. Одним із шляхів отримання конкурентних переваг пивоварними підприємствами є використання стратегії зниження витрат. В даній роботі досліджувалась можливість зменшення матеріальних витрат завдяки комплексному використанню зворотних відходів виробництва пива. Основним відходом на пивоварних підприємствах є пивна дробина, вона утворюється як залишок після відділення рідкої фази (пивного сусла) в процесі його фільтрації. Дробина містить значну кількість сухих речовин з високим вмістом протеїну, що перевищує майже в три рази його вміст в ячмені. Тому пивна дробина є досить цінним зворотним відходом, який можна використовувати у різних галузях виробництва. Так з неї можна отримати корм для худоби; використовувати у хлібобулочних, макаронних та кондитерських виробах; м'ясних та молочних системах. Пивна дробина – джерело глюкози, глутамату натрію, ксиліту та ін.  Комплексне використання зворотних відходів приведе до зменшення матеріальних витрат та собівартості в цілому, що в свою чергу забезпечить зростання конкурентоспроможності підприємств пивоварної галузі.

Ключові слова: конкурентні переваги, зворотні відходи, витрати виробництва, дробина, пивоварні підприємства.


Повний текст:

PDF 161-166

Посилання


Долженко А.В. Формування конкурентних переваг підприємства / А.В. Долженко // Управління розвитком. – 2013. – № 12 (142). – С. 83–85.

Лукина А.В. Создание конкурентного преимущества на основе дифференциации / А.В. Лукина, А.А. Лукин // Маркетинг в России и за рубежом. – 2007. – № 3. – С. 88–95.

Боришкевич І.І. Стратегічні напрями забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / І.І. Боришкевич // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. –2017.– Випуск 12– T.1 – С. 6-11

Софієнко А.В. Проблеми сумісного впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на конкурентоспроможність продукції вітчизняних виробників / А.В. Софієнко // Економічні інновації. – 2013. – №. 54. – С. 321-329.

Воскресенська О.Є. Розширення інструментарію стратегічного планування / О.Є. Воскресенська // Економічні інновації. – 2013. – №. 54. – С. 43-48.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Держстат України. Комплексні статистичні публікації. Статистичний збірник «Україна у цифрах». [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_ukr_zb.htm

Ukrstat.org – публікація документів Державної Служби Статистики України. Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу. [Електронний ресурс]/ Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2016/zd/e_iovt/arh_iovt2016. htm

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2019.3.18


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.