Етапізація управління маркетинговим потенціалом сучасного підприємства

Ірина Ігорівна Поліщук

Анотація


Узагальнено особливості управління маркетинговим потенціалом підприємства за умов міжнародної інтеграції. Конкретизовано його роль у формуванні результативності діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

У статті обґрунтовано актуальність та науково-теоретичні засади забезпечення результативності управління маркетинговим потенціалом  сучасного підприємства.

Обґрунтовано необхідність виокремлення у структурі економічного потенціалу промислового підприємства маркетингового потенціалу та доцільність  його структуризації за рівнем інтегрування у ринкове середовище на маркетинговий потенціал, орієнтований на зовнішній ринок та маркетинговий потенціал, орієнтований на внутрішній ринок. Доведено, що за своєю економічною природою «експортний потенціал»  наближений до категорії «виробничий потенціал». Підкреслена значимість експортного потенціалу в забезпеченні  конкурентних переваг продукції підприємства на зовнішньому ринку завдяки використанню теорії та практичних здобутків міжнародного маркетингу.

Виокремлено етапи формування маркетингового потенціалу підприємства на основі класифікації всіх процедур за ознакою цільової спрямованості чи функціональної єдності.

Уточнено підхід до  структуризації  маркетингового потенціалу підприємства. Рекомендовано використання  системного та процесного підходів  до розроблення механізму формування маркетингового потенціалу.

Зроблено висновок про те, що процес формування маркетингового потенціалу підприємства зводиться до безперервного процесу обробки інформації, її подальшого аналізу з метою розробки та прийняття управлінських рішень за результатами аналізу.

Ключові слова: маркетингова діяльність, маркетинговий потенціал, управління, товар, ринок, попит, результативність, конкурентоспроможність, стратегія.


Повний текст:

PDF 189-193

Посилання


Gonchar, O. I. Anagement potential of the company with regard flock business life[Електронний ресурс] / O. I. Gonchar // Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного університету.  2016.  № 3 (7).  С. 190-196.

Андрушків Б. Аналітичні аспекти маркетингового потенціалу в теорії конкурентоспроможності підприємства / Б. Андрушків, Л. Бицюра // Соціально-економічні проблеми і держава. – Вип. 1 (4). – 2011. [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11abmtkp.pdf. (дата звернення 04.11.2019)

Поліщук І.І. Фактори розвитку маркетингового потенціалу підприємства / І.І. Поліщук // Науковий вісник Полісся. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – № 2 (6). – С. 97 – 102.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2019.3.23


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.