Перспективи стійкого розвитку транспортної водної системи

Наталія Вікторівна Шандова

Анотація


В даній роботі проведено дослідження перспектив стійкого розвитку української транспортної водної системи. Доведено, що участь України в європейській ініціативі відновлення річкового шляху Е-40 є ключовим для розвитку транспортного водного комплексу, а використання всіх переваг транзитного потенціалу України дозволить відновити й диверсифікувати транзитні вантажопотоки, розвивати транспортні послуги й товарообмін між країнами-учасницями реалізації даного проекту.

В статті проаналізовано досвід закордонних країн з метою виявлення успішних методик рішення проблем розвитку транспортних послуг і активізації ролі водного транспорту та можливостей впровадження їх в Україні, що доцільно й важливо для зниження ризиків вітчизняної економіки в таких областях як перерозподіл вантажопотоків, запуск принципово нових стратегій підтримки інфраструктурних проектів, погіршення екології.

З метою надання рекомендацій щодо реалізації проекту відновлення річкового шляху проаналізовано  сильні і слабкі сторони участі України у даному проекті. До сильних сторін віднесені: державна зацікавленість та підтримка, наявний потенціал попиту та матеріальна база. До слабких сторін віднесені: скорочення обсягів перевезень по ріках вантажів і пасажирів, нестача суден змішаного «ріка-море» плавання, відсутність комплектувального устаткування, зниження пропускної здатності внутрішніх водних шляхів, екологічні ризики, висока вартість перевезень, відсутність затвердженого базового закону про внутрішній водний транспорт.

За результатами аналізу сильних та слабких сторін визначено, що участь України в проекті відновлення річкового шляху потребує розробки системи адекватних інституціонально-економічних заходів, їх техніко-економічного обґрунтування. Надано пропозиції першочергових завдань для розвитку транспортної водної системи. Наведено очікувані результати реалізації проекту відновлення річкового шляху.

Ключові слова: водний транспорт, регіональна транспортна система, транспортний коридор, перевезення, річковий флот, розвиток, програма.


Повний текст:

PDF 208-214

Посилання


Uunece. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]/ Режим доступу: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2011/sc3wp3/ECE-TRANS-SC3-189r.pdf

European Commission staff working document: Towards «NAIADES II» Promoting, greening and integrating inland waterway transport in the single EUtransport area, Brussels, 31.5.2012, SWD(2012) 168 final

Report «Inland Navigation in Europe». [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://www.inlandnavigation.eu/uploads/INE%20activity%20reports/ine_ar_2011.pdf

Громадська організація «Чистий Дніпро». Офіційний сайт. [Електронний ресурс]/ Режим доступу: https://chystiydnipro.com/

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2019.3.26


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.