ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИРОВИНИ В ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Світлана Вікторівна Путінцева

Анотація


У даній роботі визначено потенційні можливості використання луб’яних культур для формування вітчизняного асортименту паперу. Потенційним джерелом сировини для целюлозно-паперової промисловості може стати льон олійний, посівні площі якого в Україні протягом останнього часу значно збільшилися.

Для зменшення імпортозалежності вітчизняних целюлозно-паперових підприємств була прийнята Загальнодержавна цільова програма розвитку целюлозно-паперової промисловості України та вітчизняного ринку картонно-паперової продукції на період до 2020 року, в якій передбачено використання соломи однорічних рослин для створення вітчизняної сировинної бази паперової промисловості. Однією з таких рослин є льон олійний, що вирощується в Україні тільки з метою одержання насіння. Стебла даної культури, які є потенційною сировиною для підприємств паперової галузі, зараз взагалі не використовують та вважають відходами виробництва, що спричиняє додаткові витрати для льоносіючих господарств на їх утилізацію. Зважаючи на досить великі посівні площі льону олійного в Україні та високий вміст целюлози у стеблах даної культури, розширення сировинної бази підприємств целюлозно-паперової промисловості за рахунок використання льону олійного є важливим економічним і науковим завданням.

Сировинне забезпечення підприємств целюлозно-паперової промисловості є однією з основних проблем галузі. Першочерговим завданням є забезпечення розвитку ринку вторинної сировини, тобто макулатури. Саме тому підприємства галузі продовжують вкладати значні інвестиції в розвиток системи заготівлі макулатури в Україні. У зв’язку з цим сьогодні завданням галузі є і забезпечення розвитку технологій, пов’язаних із використанням природних місцевих ресурсів, зокрема з переробленням соломи, вільний ресурс якої в Україні достатній.

Ключові слова: целюлозно-паперова промисловість; сировина; льон олійний; імпортозалежність.


Повний текст:

123-128 PDF

Посилання


Зінченко Д.В. Проблеми та перспективи розвитку целюлозно-паперової промисловості України в умовах світового ринку [Електронний ресурс] / Д.В. Зінченко, Д.Р. Дунська // Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. праць. – К.: КТУУ «КПІ», 2014. – Вип. 8. – Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/ru/node/398.

Концепція загальнодержавної цільової програми розвитку целюлозно-паперової промисловості України та вітчизняного ринку картонно-паперової продукції на період до 2020 року [Електронний ресурс] / Оф. сайт Міністерства промислової політики України. – Режим доступу: http://industry.kmu.gov.ua/industry/control/uk/publish/article.

Целюлозно-паперова промисловість України [Електронний ресурс] / Державна підтримка українського експорту. – Режим доступу: http://ukrexport.gov.ua/ukr/prom/ukr/25.html.

Швороб Г.М. Проблеми і перспективи розвитку целюлозно-паперової промисловості в Україні [Електронний ресурс] / Г.М. Швороб // Міжнародна інтернет-конференція «Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання». – Режим доступу: http://www.wp.viem.edu.ua/konf2/art.php?id=0904.

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

Сумарний обсяг імпорту та експорту окремих груп товарів за кодами ТНЗЕД [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної митної служби України. – Режим доступу: http://arc.customs.gov.ua/dmsu/control/cstat/f2a/showstat.

Содружество бумажных оптовиков [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sbo-paper.ru/news/archive_world/39476/.

Pasila A.A. New method for harvesting flax and hemp / A. Pasila // Nord flax: proceeding and abstracts of the 1st Nordic Conference on flax and hemp processing, 10-12 August 1998, – Tampere, Finland, 1998. – P. 149-158.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.1.1.14


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.