ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕРОБКИ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ЧЕРЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ

Юрій Всеволодович Березовський, Тетяна Олегівна Кузьміна, Ілля Андрійович Руденко

Анотація


Метою дослідження – вивчення можливостей розвитку виробництва лляної продукції в Україні. Статтю присвячено вирішенню проблем розвитку наукових основ ресурсозберігаючих технологій комплексної переробки луб’яних культур. Стаття містить теоретичні та експериментальні дослідження в галузі переробки льону олійного. Розвиток теоретичних аспектів та аналіз перспектив формування асортименту лляних та льоновмісних товарів з позицій використання інноваційних ідей є найбільш трудомістким і проблематичним. Нині відбуваються відповідні дискусії та створюються наукові основи встановлення передових технологій переробки стеблового луб’яного матеріалу, розроблення високопродуктивного технологічного обладнання або його вузлових складових та опрацювання перспектив їх промислового впровадження, що в цілому може позитивно вплинути на покращення якісних і кількісних значень показників властивостей кінцевої продукції. У статті розглянуто теоретичні аспекти розвитку вітчизняного виробництва лляних та льоновмісних товарів з позицій використання властивостей лляної сировини. У процесі дослідження використано методи теоретичного узагальнення і порівняння, аналізу і синтезу. Проведено критичний аналіз рекомендацій окремих досить впливових радників та інституцій світового рівня щодо підвищення рівня екологізації товарного виробництва. Розглянуто питання виробництва, пошуку шляхів підвищення об’ємів виробництва і якості лляних виробів. У статті також проаналізовано сучасні тенденції розвитку переробної галузі льонарства та коноплярства. Отримані дані показують, що для сталого розвитку ринку продукції України, підвищення її конкурентоспроможності доцільно використовувати принципи формування асортименту товарів на основі льоновмісних матеріалів. Дослідження перспективних напрямків інноваційних технологій виробництва і асортименту текстильних матеріалів дозволяє дати оцінку розвитку вітчизняного сегмента ринку лляних екологічно безпечних товарів. Таким чином, удосконалено науково-методичний підхід вирішення теоретичних і практичних питань одержання лляного волокнистого матеріалу, який на противагу існуючим, дозволяє покращити очищення волокна.

Ключові слова: льон олійний, волокно, властивості, очищення, екологічність, якість, інноваційні технології. 

Повний текст:

71-80 PDF

Посилання


Дейна Д. Олійний аутсайдер: все про виробництво та експорт льону. URL: https://agroconf.org/content/oliyniy-autsayder-vse-pro-virobnictvo-ta-eksport-lonu (дата звернення: 05.09.2019).

Чехова І.В., Чехов С.А., Шкурко М.П. Вітчизняний ринок льону. Економіка України. 2017. № 1 (662). С. 52-63.

Приймачук Т.Ю., Штанько Т.А., Ковальов В.Б. Розвиток галузі льонарства в Україні. URL: http://agrovisnyk.com/pdf/ua_2017_07_14.pdf (дата звернення: 25.08.2019).

Рудик Р.І., Ковальов В.Б., Приймачук Т.Ю. Перспективи розвитку льонарства на Житомирщині. Житомир. 2015. 25 с.

Наталенко И. Льняных дел мастер! URL: http://latifundist.com/blog/read/305-lnyanyh-del-master. (дата звернення: – 07.07.2019).

Березовський Ю.В. Товарознавча характеристика властивостей льону. Товарознавчий вісник. 2012. Випуск 5. С. 23-28.

Горач О.О. Розробка технології одержання трести із соломи льону олійного з використанням штучного зволоження: дис. … канд. техн. наук. Херсон, 2009. 206 с.

Сай В.А. Технологія вирощування, збирання та первинної переробки льону олійного. Луцьк: ЛНТУ, 2012. 168 с.

Березовський Ю.В. Застосування нових технічних рішень у виробництві лляної продукції. Вісник ХНТУ. № 4 (51). Херсон: ХНТУ, 2014. С. 51-58.

Тіхосова Г.А. Розвиток наукових основ технологій первинної переробки волокон льону олійного: дис. … д-ра техн. наук. Херсон, 2011. 358 с.

Березовський Ю.В. Використання нових технічних рішень у промисловому виробництві лляної продукції. Наука та інновації. 2016. Т. 12. № 4. С. 53-70.

Березовський Ю.В. Оцінка необхідності розвитку та підтримки виробництва екологічно безпечної лляної продукції в Україні. Вісник ХНТУ. № 2 (49). Херсон: ХНТУ, 2014. С. 51-55.

Березовський Ю.В. Теоретичні аспекти розвитку екобрендингу лляних та льоновмісних товарів в Україні. Товарознавство та інновації. Вип. 5. Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. С. 24-33.

Мацієвич Т.О. Фінансовий механізм реалізації екологічної політики в Україні: дис. ... канд. екон. наук. Тернопіль, 2016. 239 с.

Свояченко М. Лен и конопля: реалии и перспективы возрождения. URL: http://www.ua-fashion.net/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=17〈=uk. (дата звернення: 20.07.2019).

Рынки. Льняной рай. URL: https://msb.aval.ua/ru/news/?id=25138. (дата звернення: 24.08.2019).

Шкурко М. Зовнішньоекономічні аспекти зростання українського льонарства. URL: http://agroportal.ua/ua/views/blogs/vneshneekonomicheskie-aspekty-rosta-ukrainskogo-lnovodstva/#. (дата звернення: 26.08.2019).

Производство льна на Украине. URL: https://www.rosflaxhemp.ru/fakti-i-cifri/spravochnie-materiali.html/id/1819. (дата звернення: 28.08.2019).

Гілязетдінов Р.Н. Розвиток наукових основ створення інноваційних технологій первинної переробки луб’яних культур: дис. ... д-ра техн. наук. Херсон, 2009. 329 с.

Мєняйло-Басиста І.О., Тернова Т.І., Тіхосов С.М. Удосконалення процесу механічної обробки стебел трести льону олійного. URL: http://nauka.tsatu.edu.ua/print-journals-tdatu/15-1/15_1/29.pdf. (дата звернення: 06.09.2019).

Головенко Т.М. Розроблення технології переробки стебел трести льону олійного з метою одержання нетканих матеріалів: дис. … канд. техн. наук. Херсон, 2013. 226 с.

Березовський Ю.В. Технічні рішення процесу переробки лляної сировини. Наука та інновації. 2017. Т. 13. № 3. С. 25-37.

Патент України № 111028. Кужель Е. В., Березовський Ю. В. Спосіб переробки трести з льону олійного.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.1.1.7


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.