ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЇ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Наталя Володимирівна Новікова, Ірина Олександрівна Ряполова

Анотація


Встановлено, що механізм впровадження технологічних інновацій передбачає початкові витрати на відповідні маркетингові дослідження, які є підґрунтям з’ясування потреби в певній продукції. З’ясовано, що попит на певну продукцію на його еволюційні чи революційні зміни сприяють виникненню попиту на технології та обладнання. Таки чином, харчові підприємства, розвиваючи споживчий ринок та стимулюючи певні уподобання споживачів, потрапляють у коло зміни потреб, яке і змушує підприємства впроваджувати технологічні інновації.

Визначено, що механізм впровадження технологічних інновацій повинен містити у собі і організаційну, і технологічну частини, у результаті чого можна уникнути помилок у виборі обладнання та технології, як технологічного характеру так і маркетингового.

Доведено, що технологічні інновації є чинником подальшого розвитку продуктових інновацій, які у свою чергу сприяють формуванню інфраструктурних та маркетингових інновацій .

Встановлено, що питома вага підприємств, які взагалі займаються інноваціями є досить стабільною, проте загальна сума витрат поступово зростає, у тому числі й витрати на придбання нових технологій та обладнання. Інноваційна діяльність на підприємствах, особливо харчової промисловості, потребує якісно нового підходу. Вона повинна бути не одиничним актом впровадження будь-якого типу інновації, а стратегічно орієнтованою системою заходів з розробки, впровадження, освоєння, виробництва, комерціалізації та оцінки ефективності інновацій.

З'ясовано, що в цілому інновації у харчовій промисловості у більшості випадків мають косметичний характер, а не кардинальний (має місце псевдоінновація). Але попри це доведено що технологічні інновації є каталізатором інших інновацій — продуктових, інфраструктурних, маркетингових, що створює системність інновацій у підприємствах. Визначено, що технологічні інновації можна поділити за терміновістю впровадження. При цьому для підприємств харчової промисловості найбільш розповсюдженими є короткотермінові та середньотермінові інновації.

Ключові слова: інновації, технологічні інновації. харчова промисловість, проблеми технологічних інновацій, терміновість впровадження інновацій.


Повний текст:

117-122 PDF

Посилання


Пашута М. Інновації як фактор випереджального розвитку економіки [Електронний ресурс].Персонал. 2006. URL: №6 // http://personal.in.ua/article/ (дата звернення 03.02.2020).

Антонюк П.О., Антонюк. О.П. Аналіз стану та шляхів інтенсифікації інновацій в харчовій промисловості [Електронний ресурс] URL: www.rusnauka.com/DNl_2006 /Economics/ 3_antonj uk.doc. htm.(дата звернення 15.09.2019).

Майстро Р.Г. Рівень та напрямки інноваційного розвитку національних підприємств в умовах трансформаційних процесів в економіці [Електронний ресурс] www.nbuv.gov.ua /porta!/ Soc_Gum/VMSU/2007-02/07mrghvi.htm (дата звернення 24.02.2017).

Мілєва М.Д. Інвестиційно-інноваційна спрямованість як основна складова стратегічного розвитку харчових підприємств України [Електронний ресурс] w.w.w.coftfconVact.com/2008febt/5 miieva.htm (дата звернення 16.07.2019).

Жалило Я. Реальная поддержка инновационных процессов в Украине [Електронний ресурс] www.companion.ua/Articles/ (дата звернення 10.08.2020).

Слиньков Д. Диета для компании: подводные камни инноваций в пищевой промышленности [Електронний ресурс] (дата звернення 13.04.2018).

Санду И.С. Развитие инновационной деятельности в отраслях пищевой промышленности [Електронний ресурс] www.vivanauka.ru/itogi6.htm (дата звернення 16.08.2017).

Ляшенко С. Использование нанотехнологий в пищевой промышленности [Електронний ресурс] vny.naiionewsnct.ru/blog/niksr/ (дата звернення 08.12.2018).

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.1.1.13


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.