ЗМІНА ОРГАНОЛЕПТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СИРКОВОЇ ПАСТИ З ЛЛЯНОЮ ОЛІЄЮ ЗА РІЗНИХ УМОВ ЗБЕРІГАННЯ

Анастасія Тарасівна Лялик, Олег Степанович Покотило, Микола Дмитрович Кухтин, Світлана Ярославівна Добровольська

Анотація


Розроблення нових видів рецептур сиркових виробів, які мають у своєму складі інгредієнти багаті на незамінні жирні кислоти, що підвищують їх біологічну цінність є перспективними для впровадження у виробництво.

У статті наведено результати досліджень зміни органолептичних показників та величини титрованої кислотності у зразках сиркової пасти з різним умістом лляної олії у процесі зберігання за температури + 2±0,5 та + 6±1 °С.

Органолептичні властивості зразків сиркової пасти визначали згідно ДСТУ 4503:2005 Вироби сиркові. Загальні технічні умови та удосконаленою нами 10 бальною шкалою. Органолептичні властивості кисломолочного сиру оцінювали згідно ДСТУ 4554:2006 Сир кисломолочний. Загальні технічні умови. При цьому сиркова паста вважалася прийнятною для виробництва за органолептичними показниками при загальній кількості балів не менше 9. Величину титрованої кислотності зразків сиркової пасти з лляною олією та кисломолочного сиру визначали титрометричним методом.

Встановлено, що зберігання дослідних зразків сиркової пасти за температури + 2±0,5 °С протягом 7 діб суттєво не вплинуло на загальну бальну оцінку. Так у дослідних зразках з вмістом 8 і 10 % лляної олії загальна бальна оцінка знижувалася на 0,1 бал, порівняно з свіжовиготовленими зразками. Водночас у зразку з вмістом лляної олії 12 % бальна оцінка знижувалася на 0,4 бали. Виявлено, що через 14 діб зберігання сиркової пасти у зразках з вмістом 8 і 10 % лляної олії загальна бальна оцінка знизилася до 9,0±0,2 бали, а в зразку з 12 % олії до 7,1±0,2 бали. Проте зразки сиркової пасти з вмістом 8 і 10 % лляної олії, ще вважалися прийнятними для виробництва, так як загальна бальна оцінка була не нижче 9 балів. Встановлено, що під час зберігання сиркової пасти з лляною олією за температури + 6±1 °С відмічається поступове збільшення титрованої кислотності, що негативно впливає на органолептичні показники продукту. Зберігання зразків сиркової пасти довше 7 діб за даних температурних умов не бажане через зниження загальної бальної оцінки.   

Ключові слова: сиркова паста, лляна олія, кисломолочний сир, органолептична оцінка, титрована кислотність, температура зберігання, термін придатності.  


Повний текст:

109-116 PDF

Посилання


Бергілевич О.М., Касянчук В.В., Салата В.З. Мікробіологія молока і молочних продуктів з основами ветеринарно-санітарної експертизи. Навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2010. – 320 с.

Грек О.В. Технологія сиру кисломолочного та сиркових виробів: навчальний посібник / О.В. Грек, Т.А. Скорченко. – К.: НУХТ, 2009. – 235 с.

Kukhtyn M., Berhilevych О., Kravcheniuk K., Shynkaruk O., Horiuk Y., Semaniuk N. Formation of biofilms on dairy equipment and the influence of disinfectants on them. Eastern-European journal of Enterprise Technologies, 2017. 5/11, 89, рр. 26−33. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.110488

Шевчук Т.В. Особливості органолептичних та фізико-хімічних показників сиру зернистого різних торгових марок / Т.В. Шевчук // Безпека продуктів харчування та технологія переробки. – 2013.– № 2, (72). – С. 184–188.

Lialyk A.T., Pokotylo О.S., Kukhtyn М.D. Microbiological parameters of cheese paste with the content of flaxseed oil at different storage temperatures. Scientific Messenger LNUVMB, 2019. 21, 91, рр. 124–129. DOI: 10.32718/nvlvet‐f9121

Гачак Ю. Р. Розробка рецептур сиркових мас із кріопорошками «Морська капуста» та «Брокколі» та їх технологічні характеристики / Ю.Р. Гачак, Я.С. Вавричевич, Н.І. Прокопюк // Науковий вісник ЛНУВМБС ім. С.З. Гжицького. –2016. – Т.18, №1,(65). – С. 53–59.

Очколяс О.М., Лебська Т.К. Сенсорна оцінка вершкового масла із морськими водоростями.URL:https://www.sworld.com.ua/index.php/ru/technical-sciences-416/technology-of-food-products-416/28565-416-027 (дата звернення: 03.02.2020)

Бошко Т., Павліш Л. Оцінювання якості лікерів за профілем флейвору / Т. Бошко, Л. Павліш // Товари і ринки. – 2015. – №2. – С .57–63.

ДСТУ 4503:2005. Вироби сиркові. Загальні технічні умови. [Чинний від 2006−01−10]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2006. 14 с.

ДСТУ 4554:2006. Сир кисломолочний. Загальні технічні умови. [Чинний від 2007−01−01]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2007. 10 с.

ГОСТ 3624-92. Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности. − [Введен 1999-01-01]. М.: Стандартинформ, 2008. 10 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.1.1.12


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.