ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ГРИЛЬЯЖНИХ ЦУКЕРОК ПІДВИЩЕНОЇ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ

Надія В’ячеславівна Воєвода, Кристина Євгенівна Похіл

Анотація


У статті проведений аналіз якісних характеристик сформованого у виробничих умовах
ТОВ «Херсонська кондитерська фабрика» грильяжних цукерок оздоровчого спрямування. Наведено рецептурну композицію розроблених солодощів у відсотковому співвідношенні та технологічну схему їх виробництва, яка у не ускладнює класичних виробничий процес. Лабораторні зразки містять у своєму складі фруктозу, гуміарабік, горіхи, ванілін, какао та кукурудзяну олію. Враховуючи технологічні властивості цукру, фруктоза не має таких скріплюючи властивостей, тому як структуроутворювач додавався гуміарабік. Наведена порівняльна характеристика хімічного складу та енергетичної цінності розроблених цукерок. Вказано, що дослідні зразки мають нижчу енергетичну та вищу харчову цінність. Проведено аналіз на вміст білків, жирів, вуглеводів, вітамінів В1, В2, В9, Е, а також семи мінеральних речовин. Розроблено бальну шкалу для оцінки органолептичних показників цукерок, а саме за кольором, консистенцією, зовнішнім виглядом, смаком та запахом. Визначено, що при додаванні гуміарабіака у кількості 4% цукерки мають найкращі органолептичні показники, а при збільшенні цього компоненту у кількості до 6% вони значно погіршуються. При цьому узагальнено, що за показниками якості та органолептичним дослідженням розроблені лабораторні вироби не поступаються контрольним, що містять цукор та виготовляються на вказаному підприємстві. Узагальнено основні дефекти продукції при виробництві згаданих цукерок, причини їх виникнення та параметри технологічних операцій, які перешкоджають їх появі. Таким чином, перспективи подальших досліджень на ТОВ «Херсонська кондитерська фабрика» можна пов’язати з соціологічним дослідженням органолептичних показників серед населення м. Херсон.

Ключові слова: грильяжні цукерки, оздоровче харчування, технологічна схема, рецептура, органолептичні показники.


Повний текст:

81-88 PDF

Посилання


Офіційний сайт ТМ «PASTIVALLE» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pastivalle.com/#about – Назва з екрану.

Пат. № 109753 UА Україна Склад для карамелізації горіхів та приготування грильяж них мас, А23G 3/36 (2006.01); заявл. № a201411468 від 21.10.2014; опубл. 25.09.2015. – 3 с.

Пат. № 58718 UА Україна Грильяж, А23G 3/36 (2011.01); заявл. № u201011552 від 28.09.2010; опубл. 26.04.2011. – 4 с.

Пат. № 50518 UА Україна Спосіб автоматичного керування процесом темперування шоколадної маси у темперуючій машині, А23G 1/00 (2009); заявл. № u200913518 від 25.12.2009; опубл. 10.06.2010. – 3 с.

Донченко А.В. Історія основних харчових продуктів (вступ до спеціальності) / Донченко А.В., Надикта В.Д.: навчальне видання. – М.: Делі принт, 2002. – 304 с.

Олейнікова, А.Я. Проектування кондитерських підприємств [Текст].: Підручник / А. Я. Олейникова, Г.О. Магомедов – Воронеж: Вороніж. держ. технол. акад., 2003 – 475 с.

Драгілев А.І. Технологія кондитерських виробів / Драгілев А.І., Лур’є І.С. – М.: Делі Принт, 2003. – 430 с.

Скобельська З.Г. Технологія виробництва цукристих кондитерських виробів / Скобельська З.Г., Горячева Г.Н.: Учеб. для поч. проф. освіти. - М: ІРПО; Проф Обр Издат, 2002. – 416 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.1.1.8


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.