ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВОЛОКНА ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ

Євген Олександрович Калінський

Анотація


У статті розглянуто проблеми та перспективи використання волокна льону олійного для виробництва нетканих матеріалів. Була поставлена мета проаналізувати сучасні тенденції розвитку виробництва нетканих матеріалів промисловістю України та визначити доцільність розробки і впровадження технологій переробки короткого волокна льону олійного для виробництва нетканих матеріалів. Результати аналізу статистичних даних Державної служби статистики України показали, що обсяги виробництва нетканих матеріалів та виробів з них в Україні за останні 10 років постійно зростають, що вимагає розширення вітчизняної сировинної бази. Визначено, що для отримання нетканих матеріалів вітчизняні підприємства використовують в якості сировини поліефір або поліпропілен, які імпортуються з Нідерландів, Білорусі та Китаю Джерелом сировини для виробництва нетканих матеріалів може стати волокно льону олійного. Під цю культуру відведені великі посівні площі в південних регіонах України. Льон олійний вирощується сільгосппідприємствами в основному для отримання цінного насіння, але солома льону олійного, яка містить велику кількість волокна, зовсім не використовується. Сільгоспвиробники не мають технологій та обладнання для переробки цієї соломи на волокно. Якісні характеристики такого волокно відповідають вимогам національних стандартів на сировину для виробництва нетканих матеріалів. Але використання волокна льону олійного для виробництва нетканих матеріалів не набуло широкого поширення внаслідок відсутності енергоефективних технологій отримання та національних стандартів для оцінювання якості на цей вид сировини. В статті зроблено висновок, що існує потреба в розробці нових удосконалених технологій переробки соломи льону олійного і створенні нормативно-технічного забезпечення його якості.

 Ключові  слова: неткані матеріали, льон олійний, стандарт.

 


Повний текст:

103-108 PDF

Посилання


Виробництво основних видів промислової продукції. Сайт Державної служби статистики України – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/pr/prm_ric/prm_ric_u/vov2005_u.html.

Бобирь С. В. Розроблення технології переробки стебел льону олійного з метою одержання органічного геотекстилю: дис. канд. техн. наук: 05.18.02 / С.В. Бобирь. - Херсон, 2015. - 269 с.

Головенко Т.М. Сучасні проблеми ринку нетканих матеріалів в Україні та пошук вітчизняної сировини для їх виробництва / Т.М. Головенко, Л.А. Чурсіна, Н.В. Тулученко // Вісник ХНТУ. – 2014. – № 2 (49). – С. 56-62.

Тіхосова Г.А. Наукові основи комплексної переробки стебел та насіння льону олійного: монографія / Г.А. Тіхосова, Л.А. Чурсіна, О.О. Горач, Т.І. Янюк.– Херсон: Олді-плюс, 2011. – 356с.

Головенко Т. М. Інноваційні технології одержання нетканих та целюлозовмісних матеріалів з льону олійного: монографія / Л. А. Чурсіна, Тіхосова Г. А., Мєняйло-Басиста І. О. Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 304 С.

ГОСТ 26604-85 Полотна нетканые (подоснова) антисептированные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. Технические условия. – Введ. 01.01.1987. – М.: Издательство стандартов, 1985. – 22 с.

ГОСТ 28867-90 Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Общие технические условия. – Введ. 01.01.1992. – М.: Издательство стандартов, 1992. – 64 с.

ГОСТ 28748-90 Полотна нетканые махровые. Общие технические условия. – Введ. 01.01.1992. – М.: Издательство стандартов, 1990. – 5 с.

Прайс-листы компании Линен оф Десна, ООО. – Режим доступу: https://linenofdesna.all.biz/price

Оптовые поставки материалов и сырья. Цены и прайс-лист. – Режим доступу: http://china.org.ru/key/polyester-casting-resin.html

ДСТУ 5015:2008. Волокно лляне коротке. Технічні умови. – Увед. 01.07.2009. – К.: Держспоживстандарт, 2009. – 11 с.

ТУ У 01.1-2303511525-001:2016 Солома льону олійного. Технічні умови. – Увед. 01.03.2016. – Херсон.: ДП "Херсонстандартметрологія", 2016. – 8 с.

ТУ У 01.1-05480298-001:2017. Треста льону олійного. Технічні умови. – Увед. 01.04.2017. – Херсон.: ДП "Херсонстандартметрологія", 2016. – 6 с.

ТУ У 01.1-05480298-002:2018. Волокно льону олійного. Технічні умови . – Увед. 01.02.2018. – Херсон.: ДП "Херсонстандартметрологія", 2018. – 7 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.1.1.11


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.