ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Наталія Вікторівна Шандова

Анотація


В даній роботі проведено дослідження структурних змін, що відбуваються в сучасній вітчизняній економіці, та функціональної ролі промисловості в умовах трансформації національної економіки.

З урахуванням ознак сучасного етапу розвитку світового суспільства проаналізовано співвідношення секторальних блоків економіки розвинутих країн, та визначено розширення сектору послуг, як по частці в створюваному продукті, так і по частці зайнятого персоналу, на фоні росту рівня технологічності обробних секторів. З позицій внеску сектору послуг у загальний темп росту економіки запропоновано вивчення проблеми зміни масштабів зайнятості в промисловості та впливу промисловості на інші види економічної діяльності. Визначено, що в умовах нової індустріалізації розвиток промисловості залишається пріоритетним вектором зростання економіки. Інновації розглядаються як основний драйвер рівня технологічності промислового сектору і є визначальними у підвищенні його конкурентоспроможності на світовому ринку.

В статті проаналізовані співвідношення виробничої і невиробничої сфери вітчизняної економіки та структура зайнятості економічно активного населення України з метою виявлення тенденцій структурних змін та розбіжностей з пропорціями секторальних блоків у порівнянні з розвинутими країнами.

В статті досліджено досвід формування національних інноваційних систем розвинутих країн, спрямованих на координацію цілей і завдань інноваційного розвитку державного й приватного секторів, науки й промисловості з метою виявлення аспектів державної інноваційної політики, які доцільно використовувати для розвитку вітчизняної національної інноваційної системи.

 Ключові слова: трансформація, національна економіка, структурні зміни, промисловість, інноваційний розвиток.


Повний текст:

PDF 74-81

Посилання


Мировое экономическое положение и перспективы, 2019 год: ПРЕСС-РЕЛИЗ: https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/WESP2019_BOOK-ES-ru.pdf

Шандова, Н.В. Методологія та практика управління стійким розвитком промислових підприємств : монографія / Н.В. Шандова. Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2014. 424 с.

Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Москва : Академия. 1999. С. 10.

McCloskey. Economic History as Humanomics, The Scientific Branch of Economics. 2018. Р. 29.

Макроэкономические исследования: http://be5.biz/makroekonomika/index.html

Solow, R.M. A Contribution to the Theory of Economic Growth / R.M. Solow // Quarterly Journal of Economics. 1956. Vol.70., №1. P. 65–94.

Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 19.02.2020).

Europe’s re– industrialization: The gulf between aspiration and reality // Deutsche Bank DB Research. – 2013, November 26.

Aktionsplan Nanotechnologie 2015. Bonn, 2011. URL: www.bmbf.de/pub/aktionsplan_nanotechnologie.pdf.

Wohlstand durch Forschung. Bilanz und Perspektiven der Hightech-Strategie für Deutschland. Ideen Innovation Wachstum. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Berlin, 2013.

Government Report on the Future: Well-being through Sustainable Growth. Helsinki, Prime Minister’s Office Publ., 2013.

Марьясис, Д.А. Опыт построения экономики инноваций. Пример Израиля. / Д.А. Марьясис. Москва : ИВРАН, 2015. – 268 с.

Поддержка инновационной деятельности в США, странах Европейского Союза и в Японии. Режим доступа: http://studall.org/all67747.html/

Юрин С.В. Развитие теоретических основ управления инновационной деятельностью в экономических системах. Москва : МАГМУ, 2009. С.22.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.1.2.10


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.