СТРАТЕГІЯ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Вікторія Вікторівна Шукліна

Анотація


Метою роботи було дослідження стратегічних аспектів ситуаційного управління інформаційно-комунікаційним потенціалом промислового підприємства, що відповідають специфічним ситуаціям, при яких його фактична поведінка значно відрізняється від запланованої на даний момент часу, їх відповідність сучасним потребам і викликам господарювання.

У даній роботі досліджено стратегічні аспекти ситуаційного управління інформаційно-комунікаційним потенціалом промислового підприємства у відповідності до  специфічних ситуацій, при яких його фактична поведінка значно відрізняється від запланованої на даний момент часу. Встановлено, що теорія ситуації відповідно сучасній парадигми стратегічного управління інформаційно-комунікаційним потенціалом може забезпечити промислове підприємства моделями поведінки для запобігання незапланованим  виробничими ситуаціям. визначено сутність ситуаційної стратегії  як подолання опору змінам під час реалізації обраної стратегії управління інформаційно-комунікаційним потенціалом і прогнозуванні моделі поведінки для запобігання в т.ч. кризових  ситуацій. Аргументовано, що зміст сучасної парадигми є однією з можливостей розвитку сучасної методології стратегічного управління інформаційно-комунікаційним потенціалом підприємства, що полягає в певному відході від управлінського раціоналізму та початкового переконання, що передбачуваність поведінки в конкретних обставинах визначається раціональною і системною організацією процесів в ній. Обґрунтовано практичне значення використання системи ситуаційного управління інформаційно-комунікаційним потенціалом стратегічного характеру для окремого промислового підприємства.

Ключові слова: ситуаційне управління, інформаційно-комунікаційний потенціал,стратегічне управління, ситуаційна стратегія, підприємство,ситуація.

Повний текст:

PDF 82-87

Посилання


Бушуев С.Д. Проектізація ситуацій бізнесу - ефективна стратегія розвитку в турбулентному оточенні. Матеріали міжнар. конференції «Управління проектами» - К.: КНУБА, 2009. − 32 с.

Войтенко О.С. Когнітивні моделі управління програмами на основі використання кращого досвіду. Управління проектами та розвиток виробництва, 2016. − № 3(19). − C 37-41.

Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом: диагностика и организация: монография. Луганск: изд-во Восточно-украинского национального университета имени Владимира Даля, 2014. − 32 с.

Керівництво з управління інноваційними проектами та програмами організацій: монографія; переклад на українську мову Ф.О. Ярошенко. К.: Новий друк, 2010. − 160 с.

Клімова О.І. Формування і розвиток економічних систем унаслідок структурних змін в економіці України. Актуальні проблеми економіки, 2010. − № 5. − С. 111-117.

Коваль О.О. Модель використання соціального потенціалу машинобудівного підприємства. Донецького університету. Серія «Економіка», 2012. − Вип. 6(2). − С.174-179.

Кунц Г., Донел С.О. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функцій; пер. с англ. Д.М. Гвишиани. Т. 1. К.: Прогрес, 1991. − 250 с.

Рач В.А., С.С. Чупревец, Е.В. Шипалова. Современная модель структуры конкурентноспособного предприятия в условиях экономики знаний. Управління проектами та розвиток виробництва: збірник наукових праць, 2012. − №2(5). − С. 5-11.

Савіна Г.Г., Старінська В.С. Класифікація елементів соціального потенціалу підприємства. Экономика Крыма, 2011. − №4(37). − С.185-190.

Українська Л.О., Чебанова Н.В. Соціально-економічний потенціал підприємства: особливості визначення і чинники впливу. Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 2012. − № 1 (13). − С.71-75.

Чубар М.М. Основні характеристики стратегії експорту підприємств економічного регіону. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2014. − №3. − С. 29-34.

Шукліна В.В. Стратегічний менеджмент: концептуальні питання в умовах постіндустріальних трансформацій. Економіка і регіон, 2013. − №2. − С. 87-91.

Шаманська О.І. Загальна система формування економічного потенціалу. Актуальні проблеми економіки, 2009. − № 2(92). − С. 109-114.

Яцишин Ю.В. Інноваційні механізми управління проектами та програмами. Управління розвитком складних систем, 2011. − Вип. 6. − С. 27-32.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.1.2.11


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.