СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Наталія Євгеніївна Фролова, Ірина Юріївна Вольвач

Анотація


Готельне господарство – основна складова індустрії туризму. На даний момент на підприємствах готельного господарства спостерігається певна кількість проблем, які пов’язані з політичною та економічною ситуацією держави та соціальним становищем населення, які впливають на ефективність функціонування галузі. Метою статті є статистичний аналіз  стану, динаміки й визначенні тенденцій    функціонування підприємств готельного господарства в Україні.

У статті проаналізовано стан та динаміку показників функціонування підприємств готельного господарства України. Визначено загальні тенденції функціонування підприємств готельного господарства як складової галузі туризму.  Проаналізовано динаміку кількості колективних засобів розміщування, готелів та аналогічних засобів розміщування. Виконано статистичну оцінку динаміки туристичних потоків України за 2000-2018 рр. Проаналізовано динаміку та структуру колективних засобів розміщування в залежності від форми власності підприємства. Виконано оцінку стану та динаміки кадрового забезпечення підприємств готельного господарства в залежності від їх типу власності. Встановлено, що готельне господарство України володіє достатньою кількістю якісних засобів розміщення та кадрового забезпечення, але  має певну кількість проблем та нагальних питань, які пов’язані із політичною та економічною ситуацією в Україні, соціальним становищем населення та рівнем його платоспроможності,, нестачею фінансових ресурсів, коливанням вартості послуг. Підприємства готельного господарства України потребують державної підтримки,  додаткових інвестицій в індустрію гостинності.

Ключові слова: туристична сфера, туристичні потоки, готельне господарство, готель, колективні засоби розміщування, кадрове забезпечення.


Повний текст:

PDF 95-102

Посилання


UNWTO Tourism Highlights: 2018. Edition [Електронний ресурс]: Інтернет портал. – Madrid: UNWTO, 2019. – Режим доступу: https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/ 9789284419029.

Колективні засоби розміщування в Україні у 2017 році : статистичний збірник // Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u /2018/zb/05/zb_kzr_2017.pdf

Державна служба статистики України – [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Джерелюк Ю. О. Оцінювання внутрішньої антикризової стійкості туристичного підприємства / Ю. О. Джерелюк // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2018. – Вип. 21. – С. 260–265 (0,63 друк. арк.). – Режим доступу до журн. : http://global-national.in.ua/issue-21-2018.

Кагановська Т.Є. Сутність та завдання кадрового забезпечення як засобу сприяння функціонуванню держави та її органів / Т.Є. Кагановська // Форум права. -2008. -№ 1. – С. 215-220 [Електронний ресурс]. URL: http://www.nbuv. gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08ktetio.pdf.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.1.2.13


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.