МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КОМБІНОВАНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТРАПЕЦЕЇДАЛЬНИХ КРИВОЛІНІЙНИХ КІНЕМАТИЧНИХ МОДУЛІВ

Наталія Сергіївна Грудкіна, Лейла Іграмотдінівна Алієва

Анотація


В роботі представлено розрахунки складових приведеного тиску деформування трапецеїдального кінематичного модуля із криволінійною похилою межею в рамках використання енергетичного методу балансу потужностей при моделюванні процесів комбінованого видавлювання з декількома степенями свободи течії металу. Розроблений кінематичний модуль дозволяє описати складний характер течії металу у процесі комбінованого радіально-зворотного видавлювання порожнистих деталей з фланцем. Отримано потужності сил деформування, зрізу із суміжними кінематичними модулями та тертя на поверхні контакту заготовки та  інструменту. Проведено порівняльний аналіз силових параметрів процесу деформування розрахункових схем, що містять трапецеїдальний модуль з похилою прямолінійною та криволінійною межами відповідно. Встановлено, що оптимізація за кінематичним параметром – швидкістю заповнення стінки стакану, що формується, є можливою за різних співвідношень параметрів процесу комбінованого видавлювання. Раціональність застосування криволінійної межі у вигляді  підтверджена виконанням умови  для оптимальних значень за різних співвідношень та умов тертя. Отримані вирази потужностей сил деформування, зрізу із суміжними кінематичними модулями та тертя на поверхні контакту заготовки та інструменту можуть бути використані як складові у інших розрахункових схемах комбіновано видавлювання з декількома степенями течії металу. Згідно з отриманими даними застосування трапецеїдального кінематичного модуля із похилою криволінійною межею дозволить зменшити прогнозовані розрахунки за силовими параметрами процесу деформування на %. Це сприятиме отриманню більш адекватної оцінки характеру течії металу всередині напівфабрикату і силового режиму, а в широкому розумінні розширенню можливостей комбінованого радіально-зворотного видавлювання.

Ключові слова: комбіноване видавлювання, енергетичний метод верхньої оцінки, кінематичний модуль, приведений тиск деформування.


Повний текст:

35-42 PDF

Посилання


Zhang S. H. Some new features in the development of metal forming technology / S. H. Zhang, Z. R. Wang // J. Mater. Process. Technol, 2004. № 1. P. 39–47.

Розов Ю. Г. Технологии изготовления прецизионных трубчатых изделий холодным пластическим деформированием : монография / Ю. Г. Розов. – Херсон: Изд–во ХНТУ, 2013. – 336 с.

Saffar S. On the effects of eccentricity in precision forging process / S. Saffar, M. Malaki, B. Mollaei-Dariani // UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering. 2014. Vol. 76. Iss. 1. Р. 123–138. ISSN 1454-2358.

Алиева Л. И. Совершенствование процессов комбинированного выдавливания: монография / Л. И. Алиева. – Краматорск: ООО «Тираж - 51». 2018. – 352 с. ISBN 978-966-379-846-2.

Farhoumand A. Analysis of forward–backward-radial extrusion process / A. Farhoumand, R. Ebrahimi // Materials and Design 30, 2009. p. 2152–2157.

Choi H. J. The forming characteristics of radial-backward extrusion / Choi H. J, Choi J. H., Hwang B. B. // J Mater Process Technol, 2001. № 113. P. 141–147.

Алиев И. С., Корденко М. Ю., Самоглядов А. Д. Комбинированное выдавливание полых конических деталей // Обработка материалов давлением. – 2018. – № 2 (47).

Lee H. Y. Forming load and deformation energy in combined radial backward extrusion process / H. Y. Lee, B. B. Hwang, S. H. Lee // Proceedings of the Int. Conf. “Metal Forming 2012” 16-19.09.2012, AGH, Krakow. – pp. 487–490.

Yang D. Y. Design of processes and products through simulation of three–dimensional extrusion / D. Y. Yang, K. J. Kim // J. Mater Process Technol. – 2007. – Nr 191. – pp. 2–6.

Ogorodnikov V. А. On the Influence of Curvature of the Trajectories of Deformation of a Volume of the Material by Pressing on Its Plasticity Under the Conditions of Complex Loading / V. А. Ogorodnikov, I. А. Derevenko, R. I. Sivak // Materials Science, 2018. Volume 54, Issue 3, pp. 326–332. DOI: 10.1007/s11003-018-0188-x.

Hrudkina, N., Aliieva, L. Abhari, P., Markov, O., Sukhovirska, L.: Investigating the process of shrinkage depression formation at the combined radial-backward extrusion of parts with a flange, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 5, No. 1 (101), pp. 49-57, 2019, doi:10.15587/1729-4061.2019.179232.

Aliiev, I., Aliieva, L., Grudkina, N. and Zhbankov, I.: Prediction of the variation of the form in the processes of extrusion, Metallurgical and Mining Industry, Vol. 3, No. 7, pp. 17-22, 2011.

Ebrahimi R. An analytical approach for radial-forward extrusion process / R. Ebrahimi, M. Reihanian, M.M. Moshksar // Materials and Design. – 2008. – № 29. – pp. 1694–1700.

Чудаков П. Д. О вычислении мощности пластической деформации / П. Д. Чудаков // Известия вузов. Машиностроение. – 1979. – № 7. – С. 146–148.

Hrudkina, N., Aliieva, L., Abhari, P., Kuznetsov, M., Shevtsov, S.: Derivation of engineering formulas in order to calculate energy-power parameters and a shape change in a semi-finished product in the process of combined extrusion, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 2, No. 7 (98), pp. 49-57, 2019, doi:10.15587/1729-4061.2019.160585.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.1.1.3


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.