ВЕБ-САЙТ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Лідія Сергіївна Васильченко, Олександр Володимирович Якушев, Сергій Васильович Литвин

Анотація


Статтю присвячено дослідженню теоретичних та практичних засад застосування маркетингових комунікацій в мережі Інтернет, зокрема, за допомогою одного з його інструментів  - корпоративного веб-сайту. Метою статті є обґрунтування необхідності використання інноваційних можливостей та перспектив застосування маркетингових комунікацій в мережі Інтернет, дослідження веб-сайту підприємства як особливого комунікаційного каналу, що дозволяє підприємству охопити більший діапазон цільових споживачів.

Доведено, що в епоху глобалізаційних процесів, які пов’язані з комп’ютеризацією, традиційні комунікаційні підходи вже не є достатньо дієвими, а виникнення спектру інструментів просування обумовлюють дослідження нових каналів комунікацій, зокрема, в мережі Інтернет. Одним із таких каналів є веб-сайт підприємства, успішне функціонування якого здатне забезпечити ефективність маркетингових комунікаційних засобів в мережі. В дослідженні наведено особливості комунікацій в мережі Інтернет, порівняно з традиційними засобами, обґрунтовано переваги використання інструментів інтернет-маркетингової комунікації для просування своєї продукції в конкурентному середовищі та основні характеристики, за якими можна розділити існуючі сайти, які слугують діловому світові. Приділено увагу оцінюванню ефективності веб-сайту підприємства, як носія маркетингових комунікацій, що обумовило виявлення основних його характеристик, визначення ресурсів, що виступають донорами для переходу на сайт стейкхолдерів підприємства. Проаналізовано органічний, платний, прямий, реферальний та соціальний трафіки.  Підсумовано, що вдало підібрана реклама та джерело трафіку допоможуть підприємству в реалізації своєї мети: задоволення потреб споживача та отримання прибутку, а використання  традиційних  комунікаційних  каналів  у  поєднанні  з потенціалом  цифрових  медіа  допоможе  реалізувати  концепцію  маркетингових  комунікацій  підприємства, оптимізувати  маркетингові  програми  і  підвищити  ефективність комунікаційних  заходів.

Ключовi слова: маркетингові комунікації, корпоративний сайт, веб-сайт, інтернет-маркетинг, ефективність комунікаційних заходів. 


Повний текст:

PDF 19-24

Посилання


Башинська І. О. Маркетингові комунікації підприємства у соціальних мережах Економічні науки. Сер. : Економіка та менеджмент. Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. 2012. Вип. 9(1.1). С. 36-41.

Голяш І. Д. Маркетинговий аудит електронних ресурсів підприємства. Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія. 2017. Терн. : ФОП Шпак В. Б. С. 79–92.

Коломицева О., Боковня А., Бурцева Т. Використання маркетингових комунікаційних технологій в інноваційному розвитку підприємств. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 42 (2). С. 5–13.

Rayport J. F., Jaworski B. J. Introduction to e-commerce. McGraw-Hill Irwin Marketspace, 2003. 516 p.

Романенко Л.Ф. Маркетингові комунікації та оцінка їх ефективності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2016. Випуск 21. Частина 2. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_21/2/25.pdf

Держстат України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ 2019/zv/zv_reg/kaI _reg/kaI_reg0419_u.htm (дата звернення 12.03.2020)

Онлайн-покупки здійснюють 34% користувачів інтернету в Україні URL: https://mind.ua/news/20197955-onlajn-pokupki-zdijsnyuyut-34-koristuvachiv-internetu-v-ukrayini (дата звернення 18.03.2020)

Україна лідирує за темпами зростання ринку інтернет-реклами в Європі — дослідження. URL: https://ms.detector.media/sotsmerezhi/post/23006/2019-06-07-ukraina-lidirue-za-tempami-zrostannya-rinku-internet-reklami-v-evropi-doslidzhennya/ (дата звернення 18.03.2020)

Типи сайтів. Сайт компанії «Спеціалізований центр БАЛІ» URL: http://scbali.com/ua/web-studiya/typy-saytiv.html (дата звернення 20.03.2020)

Що таке юзабіліті сайту. Сайт cityhost.ua URL: https://cityhost.ua/uk/blog/chto-takoe-yuzabiliti-sayta.html (дата звернення 12.03.2020)

Источники трафика: классификация, анализ и значение. URL: https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/tipy-trafika-v-internete/ (дата звернення 10.03.2020)

Типи трафіку в інтернеті: основних каналів залучення відвідувачів на сайт: URL: https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/tipy-trafika-v-internete/ (дата звернення 11.03.2020)

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.1.2.2


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.