ПРОБЛЕМАТИКА ЗАСТОСУВАННЯ СТИМУЛЮЮЧОГО ТАРИФОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Роман Володимирович Морозов, Оксана Володимирівна Білоус

Анотація


У статті розглядаються теоретичні й організаційно-практичні аспекти застосування стимулюючого тарифоутворення у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. У дослідженні наведена ґрунтовна характеристика нормативної бази щодо запровадження стимулюючого регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Узагальнено і уточнено сутнісні характеристики стимулюючого регулювання. На основі аналізу чинного вітчизняного законодавства визначено ключові механізми тарифоутворення. Ключовими механізмами тарифоутворення, що ґрунтуються на принципах стимулюючого регулювання є: встановлення довгострокових тарифів; встановлення ліцензіатам цільових завдань щодо скорочення витрат і втрат води, витрат електроенергії та цільових показників якості; стимулювання ліцензіата до скорочення неефективних операційних витрат; формування регуляторної бази активів та доходу на неї, використання якого є цільовим. Доведена важливість застосування стимулюючого тарифоутворення у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Важливим аргументом на користь розвитку стимулюючого тарифоутворення у сфері централізованого водопостачання та водовідведення є той факт, що формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання – це сучасний та дієвий підхід до регулювання діяльності господарюючих суб’єктів, що добре зарекомендував себе в міжнародній регуляторній практиці, оскільки спонукає підприємства до ефективного використання ресурсів та підвищення ефективності діяльності в цілому. Тарифна методологія RAB-регулювання спрямована в основному на перехід до тарифів, що відображають вартість послуг та забезпечує стимули для інвестицій в модернізацію та розширення мережевої інфраструктури. Доведено, що завдяки збільшенню обсягів інвестицій в інфраструктуру буде підвищуватись ефективність господарської діяльності. У свою чергу, це підвищить рівень задоволення споживачів якістю послуг, тоді як нагляд з боку Регулятора забезпечить прийнятну вартість цих послуг для споживачів.

Ключові слова: стимулююче тарифоутворення, RAB-регулювання, централізоване водопостачання та водовідведення, організаційно-економічне забезпечення.


Повний текст:

PDF 46-53

Посилання


Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг: Закон України від 22 вересня 2016 р. № 1540-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/1540-19 (дата звернення: 30.04.2020).

Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання: Постанова НКРЕКП від 14 вересня 2017 № 1132 / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1132874-17 (дата звернення: 30.04.2020).

Про затвердження Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання: Постанова НКРЕКП від 14 вересня 2017 № 1133 / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1133874-17 (дата звернення: 30.04.2020).

Про встановлення регуляторної норми доходу на регуляторну базу активів для суб’єктів природних монополій, що провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення: Постанова НКРЕКП від 14 вересня 2017 № 1134 / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1134874-17 (дата звернення: 30.04.2020).

Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій, що провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення: Постанова НКРЕКП від 14 вересня 2017 № 1135 / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1135874-17 (дата звернення: 30.04.2020).

Про затвердження Правил організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення: Постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 № 1474 / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1474874-17 (дата звернення: 30.04.2020).

Про природні монополії : Закон України від 20 квітня 2000 р. № 1682-III / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14 (дата звернення: 30.04.2020).

Про внесення змін до Закону України «Про природні монополії»: Закон України від 21 червня 2012 № 4998-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4998-17 (дата звернення: 30.04.2020).

Про затвердження Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії: Наказ ФДМУ від 12 березня 2013 № 293 / Фонд державного майна України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0522-13 (дата звернення: 30.04.2020).

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.1.2.6


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.