ПІДХІД ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ДЛЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Олена Іванівна Іваненко

Анотація


Критична інфраструктура, включаючи системи та фізичні чи віртуальні ресурси, забезпечує функції та послуги, відмова від яких може призвести до значних негативних наслідків для суспільства, соціально-економічного розвитку країни та забезпечення національної безпеки. Серед них найважливішими є, зокрема, об’єкти електроенергетики; важливі об’єкти нафтогазової галузі; одиниці державного управління та місцеві адміністрації; об’єкти можливих терактів; об’єкти, що підлягають охороні та захисту у надзвичайних ситуаціях та в особливі періоди; об’єкти, що підлягають обов’язковому захисту Державною службою охорони за договорами.

У багатьох країнах світу, особливо в країнах ЄС та НАТО, захист критичної інфраструктури визнається пріоритетом у політиці національної безпеки. Як результат, ці країни активно розробляють національні системи захисту (безпеки) та стійкості критичної інфраструктури, прийняття законодавчих документів для регламентування оцінку ризику, підготовку відповідного персоналу, встановлення партнерських відносин з приватним сектором, освітню діяльність. У США Департамент внутрішньої безпеки головним чином проводить оцінку для кожного з трьох елементів ризику – загрози, вразливість та наслідки для критичних інфраструктур із трьох секторів – Критичне Виробництво; Ядерні Реактори, Матеріали та Відходи; Транспортні системи.

В даній роботі досліджено характер змін надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру в умовах України в контексті впливу на об’єкти критичної інфраструктури. Проведено оцінку ризику економічних збитків унаслідок надзвичайних ситуацій в Україні з урахуванням адаптованого підходу, що застосовується у Європейському Союзі. Визначено найбільш актуальні типи загроз природного і техногенного походження для безпеки критичної інфраструктури в умовах України.

Інноваційний технологічним продуктом даної роботи є методологія оцінки загроз та ризиків для критичної інфраструктури, яка може значною мірою сприяти розробці заходів до запобіганню та мінімізації негативних наслідків надзвичайних ситуацій, можливих в Україні на критичних об’єктах інфраструктури.

Ключові слова: ризик, економічні збитки, надзвичайні ситуації, критична інфраструктура, наслідки, загрози.


Повний текст:

9-22 PDF

Посилання


Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні : зб. матер. міжнар. експерт. нарад / упоряд. Д. С. Бірюков, С. І. Кондратов ; за заг. ред. О. М. Суходолі. – К. : НІСД, 2016. – 176 с.

Кодекс цивільного захисту України [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5403-17

UNISDR. (2009, May). 2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction, United Nations International Strategy for Disaster Reduction [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.unisdr.org/files/7817 UNISDRTerminologyEnglish.pdf

ISO31000:2009 – Risk management. Principles and guidelines. – International Organization for Standardization, 2009.

Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction. Revealing Risk, Redefining Development [Електронний ресурс]. – United Nations 2011. – Режим доступу : www.preventionweb.net/gar

World Bank. 2010. Natural hazards, unnatural disasters : The economics of effective prevention / Washington : World Bank and United Nations. – Gupta, 2011. – 587 p.

Биченок М. М., Іванюта С. П., Яковлєв Є. О. Про комплексне оцінювання ризиків життєдіяльності у потенційно небезпечних регіонах // Екологія і ресурси : зб. наук. праць Ін-ту проблем національної безпеки. – К. : ІПНБ, 2007. – № 17. – С. 33–42.

Лещинський О. Л., Школьний О. В. Економічний ризик та методи його вимірювання. – К. : Дельта, 2005. – 112 с.

Bernstein P. L. Against the Gods: the Remarkable Story of Risk. – John Wiley & Sons, 1996. – 383 p.

Morgan M.G., Henrion M. Uncertainty: A Guide to Dealing with Uncertainty in Quantitative Risk and Policy Analysis. – Cambridge : Cambridge University Press, 1990. – 344 p.

Іванюта С. П. Екологічні і техногенні загрози у зоні військового конфлікту на сході України / С. П. Іванюта // Стратегічна панорама. – 2017. – № 1. – С. 53–60.

Качинський А. Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи. – К. : ІПНБ, НАСБУ, 2004. – 472 с.

Beck U. World Risk Society. – Cambridge : Polity Press, 1998. – 425 p.

Асиміляційний потенціал геологічного середовища України та його оцінка / С. О. Довгий, В. В. Іванченко та ін. ; НАН України, Інcтитут телекомунікацій і глобального інформаційного простору. – К. : Ніка-Центр, 2016. – 176 с.

Іванюта С. П., Качинський А. Б. Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний вимір загроз і ризиків : монографія / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2012. – 308 с.

Опара Н. М., Дударь Н. І. Чадний газ: вплив на організм людини, способи індивідуального захисту і безпечної поведінки / Аспекти безпеки праці, життя та довкілля людини: тези доповідей VI регіональної міжвузівської науково-практичної конференції (Полтава, 28 березня 2013 р.). – Полтава: ПДАА. – 2013. – С. 42–45. − Режим доступу : http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/798

Panov E. N. Thermal and chemical aspects of formation со in the process of baking of electrodes / E. N. Panov, I. L. Shilovich, E. I. Ivanenko, V. V. Buryak // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2012, 4/6(58), P. 15–18. − Режим доступу : http://journals.uran.ua/eejet/article/view/5586/5026

Panov Ye. Estimation of the еffect of temperature, the concentration of oxygen and catalysts on the oxidation of the thermoanthracite carbon material / Ye. Panov, N. Gomelia, O. Ivanenko, A. Vahin, S. Leleka // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019, 2/6(98), P. 43–50. − Режим доступу : doi.org/10.15587/1729-4061.2019.162474

Ivanenko O. Assessment of the effect of oxygen and carbon dioxide concentrations on gas evolution during heat treatment of thermoanthracite carbon material / O. Ivanenko, Ye. Panov, N. Gomelia, A. Vahin, S. Leleka // Journal of Ecological Engineering, 2020, 21(2), P. 139–149. − Режим доступу : doi.org/10.12911/22998993/116326

Екологічний паспорт Запорізької області за 2018 р. / Офіційний портал Міністерства енергетики та захисту довкілля України 30 липня 2019. – 173 с. [Електронний ресурс]. − Режим доступу : https://menr.gov.ua/news/33529.html

Інформаційно-аналітична довідка про виникнення НС в Україні протягом 2016 року. [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-kvartal/57279.html

Інформаційно-аналітична довідка про виникнення НС в Україні протягом І кварталу 2017 року [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-kvartal/61431.html

ОБСЄ закликала захистити важливі об’єкти інфраструктури на Донбасі [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.theinsider.ua/politics/593595f08e98b/

International Decade for Natural Disasters Reduction. Yokohama Strategy and Plan of Action for a safer world. In: World conference on natural disaster reduction, Yokohama, Japan, 1994.

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.unisdr.org

Risk assessment methodologies for critical infrastructure protection. Part II: A new approach. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. – 40 p.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.2.1


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.