ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІМЕРНИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ СУМІШІ ДИСПЕРСІЙ СТИРОЛ-АКРИЛОВИХ СОПОЛІМЕРІВ

Тетяна Сергіївна Асаулюк, Ольга Яківна Семешко, Юлія Георгіївна Сарібєкова, Наталія Сергіївна Скалозубова, Ігор Володимирович Горохов

Анотація


У роботі представлені результати дослідження фізико-механічних, структурних і хімічних властивостей полімерних плівок на основі суміші стирол-акрилових водних дисперсій Акратам AS 02.1 і Акратам AS 03.1.

Фізико-механічні властивості індивідуальних і комбінованих полімерних плівок оцінено за показниками прозорості, липкості, товщини, поверхневої густини і відносного видовження при розриві. Індивідуальна стирол-акрилова плівка Акратам AS 02.1 характеризується високою еластичністю та липкістю, а дисперсія Акратам AS 03.1. утворює міцну, тверду і крихку плівку. Встановлено, що збільшення концентрації Акратам AS 03.1 у полімерній суміші Акратам AS 02.1 / Акратам AS 03.1 призводить до зниження липкості, товщини, поверхневої густини і ступеня деформації комбінованої плівки. Зміни структурних параметрів сітки комбінованих полімерних плівок в залежності від концентрації компонентів у суміші досліджені із застосуванням золь-гель методу. Визначено, що індивідуальна плівка Акратам AS 02.1 має високий вміст розчинної фракції (28,5%), що обумовлено невисоким ступенем міжмолекулярного зшивання (1,221). Для плівок складу Акратам AS 02.1 / Акратам AS 03.1 90:10 і 50:50 спостерігається підвищення ступеня зшивання і зниження золь-фракції до 27,6 і 27,3% відповідно. Отримані дані структурних характеристик полімерної сітки досліджуваних плівок корелюють з результатами визначення впливу складу полімерної суміші на гідролітичну стабільність комбінованої плівки. Найбільші показники стійкості до дії холодної, гарячої води і мильно-содового розчину характерні для плівки складу Акратам AS 02.1 / Акратам AS 03.1 50:50 і складають 98,3, 97,8 і 98,7% відповідно. Таким чином, композиційні стирол-акрилові плівки складу Акратам AS 02.1 / Акратам AS 03.1 90:10 і 50:50 можна використовувати з метою формування на текстильному матеріалі полімерного покриття з покращеними експлуатаційними властивостями.

Ключові слова: полімерна плівка, стирол-акрилова дисперсія, суміш полімерів, фізико-механічні властивості, структурні параметри сітки, гідролітична стабільність.


Повний текст:

96-102 PDF

Посилання


Wicks Z.W., Jones F.N., Pappas S.P., Wicks D. A. Organic Coatings: Science and Technology. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2007. 746 p.

Singha K.A Review on Coating & Lamination in Textiles: Processes and Applications. American Journal of Polymer Science, 2012. 2, 3, pp. 39–49. DOI: 10.5923/j.ajps.20120203.04.

Горшков Д.С. Покрытия на основе стирол-акриловых сополимеров / Д.С. Горшков, В.С. Осипчик // Успехи в химии и хим. технол. – 2005. – 19, № 6. – С. 36–40.

Pasichnyk M., Slepchuk I., Michielsen S. Network characterization and swelling behavior of polymer compositions for surface modification of textile materials. Science, Technology and Higher Education. Monograph: edited by Accent Graphics communications, Canada, 2012. Vol. II, pp. 479-485.

Михайлова В.Е. Разработка безопасных аппретирующих составов для комплексной заключительной отделки целлюлозосодержащих текстильных материалов / В.Е. Михайлова, В.А. Епишкина, Р.Н. Целмс, В.К. Васильев // Вестник санкт-петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 1: естественные и технические науки. – 2018. – № 2. – С. 59-65.

Асаулюк Т.С. Дослідження властивостей стирол-акрилової полімерної матриці для створення покриття на бавовняному трикотажі / Т.С. Асаулюк, О.Я. Семешко, Н.С. Скалозубова, Ю.Г. Сарібєкова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Технічні науки. – 2018. – № 6(128). – С. 39–46. DOI: 10.30857/1813-6796.2018.6.4.

Слепчук И., Семешко О.Я., Асаулюк Т.С., Сарибекова Ю.Г. Исследование влияния сшивающих агентов на характеристики пространственной сетки и свойства стирол-акриловых полимерных пленок. Известия вузов. Химия и хим. технология. – 2018. – Т. 61, Вып. 7. – С. 68–76. DOI: 10.6060/ivkkt.20186107.5670.

Королев Г.В. Ассоциация жидких органических соединений: влияние на физические свойства и полимеризационные процессы / Г.В. Королев, М.М. Могилевич, А.А. Ильин. – М.: Мир, 2002. – 264 с.

Лосев И.П. Химия синтетических полимеров / И.П. Лосев, Е.Б. Тростянская. – М.: Химия, 1971. – 616 с.

Практикум по химии и физике полимеров: Учеб. изд./ Н.И. Аввакумова, Л.А. Бударина, С.М. Дивгун и др.; Под ред. В. Ф. Куренкова. – М.: Химия, 1990. – 304 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.4.11


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.