СТІЙКІСТЬ ТРИКОТАЖУ З ВИСОКОМІЦНИХ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ НИТОК ДО ДІЇ РОЗДИРАЮЧОГО ЗУСИЛЛЯ ТА ПРОКОЛУ

Світлана Юріївна Боброва, Оксана Михайлівна Дмитрик, Людмила Євгеніївна Галавська

Анотація


Одним з актуальних напрямів розвитку на сьогоднішній день є виробництво засобів індивідуального захисту від небезпечних механічних впливів, що використовуються в умовах різних промислових виробництв. До цієї групи виробів відносять рукавички і рукавні вироби, що захищають різні ділянки рук – долоні, зап'ястя, передпліччя від порізів, проколів, вібрацій або тертя при роботі з гострими ріжучо-колючими предметами, виготовлених з різних видів матеріалів. У роботі запропоновано даний асортимент виготовляти на двофонтурному плосков’язальному обладнанні з наявністю платин за безшовною технологією. Перевагою суцільнов'язаних виробів є зручність в одяганні і високий комфорт при виконанні професійних завдань. Для надання необхідних характеристик міцності і стійкості до дії різних механічних впливів рекомендовано використання в структурі трикотажу ниток з надміцного високомолекулярного поліетилену.

Для захисних рукавичок і рукавних виробів обрано кулірний трикотаж переплетення гладь і футероване на базі гладі. Для надання виробам достатньої пружності та еластичності в структуру введена еластомерна нитка у вигляді футерних накидів та протяжок з рапортом прокладання по ширині 1+3 в кожному четвертому петельному ряді. Визначено параметри структури та механічні властивості трикотажу: стійкість матеріалу до роздирання і проколу.

Дослідження з визначення величини опору проколу розроблених зразків трикотажу проведені на розривній машині KaoTieh моделі KT-7010AZ відповідно до національного стандарту, гармонізованого з європейським. Встановлено стійкість трикотажу до проколу в залежності від довжини нитки в петлі. У ході досліджень вивчено характер проколу, а саме деформацію зразка та характер руйнування структури під дією перфоруючого зусилля. Встановлено ступінь впливу щільності в'язання на механізм деформації і характер проколу структури трикотажу.

Дослідження стійкості трикотажу до роздираючого зусилля проведено у відповідності до ДСТУ EN 388:2005. Процес роздирання здійснювався як уздовж лінії петельного стовпчика, так і вздовж лінії петельного ряду. У результаті проведених досліджень встановлено рівень роздираючого зусилля та характер руйнування дослідних зразків трикотажу переплетень гладь та футероване.

Ключові слова: захисні рукавички та рукави, високоміцній трикотаж, роздирання, прокол, високомолекулярна поліетиленова нитка.


Повний текст:

103-109 PDF

Посилання


ГОСТ 12.4.103-83. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация. Межгосударственный стандарт. – Москва: Издательство стандартов, 2003. – 9 с.

ДСТУ EN 388:2005. Рукавички для захисту від механічних ушкоджень. Загальні технічні вимоги та методи випробування. – Київ: Держспоживстандарт України, 2008. – 16 с.

ДСТУ EN 420-2001. Загальні вимоги до рукавиць. – Київ: Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, 2003. – 18 с.

Кизимчук О. П. Аналіз асортименту захисних текстильних матеріалів / О. П. Кизимчук, Л. М. Мельник, І. В. Єрмоленко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Технічні науки. – 2016. – № 6 (104). – C. 115-125.

BS EN 388:2016. Protective gloves against mechanical risks, published by BSI Standards Limited 2016, The British Standarts Institution. European standard, 2016. – 7 p.

Боброва С. Ю. Розробка трикотажу для захисту рук від механічних ушкоджень / С. Ю. Боброва // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. – 2018. – № 5 (265). – С. 242-246.

Боброва С. Ю. Деформаційні властивості трикотажу для захисту рук від механічних ушкоджень / С. Ю. Боброва, Д. О. Шипко, Л. Є. Галавська // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. – 2019. – № 1 (269). – С. 96-99.

Mikucioniene D. Ultra-strong knits for personal protective equipment / D. Mikucioniene, L. Halavska, S. Bobrova, T. Ielina, and R. Milasius // Appl. Sci. – 2020. Vol.10(18), 6197; https://doi.org/10.3390/app10186197

Офіційний сайт компанії «BeijingTongyizhong». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.bjtyz.com/en/index.php?optionid=681&auto_id=5.

ДСТУ EN 863-2001 (EN 863:1995, IDТ). Одяг захисний механічні властивості. Метод визначання опору проколюванню. – Київ: УкрНДІТП, 2002. – 8 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.4.12


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.