ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ ЛЬОТНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Віктор Степанович Гуменний, Олег Вікторович Галата, Олександр Володимирович Ложченко, Юрій Анатолійович Бондаренко

Анотація


Професійна підготовка пілотів є одним із тих компонентів авіаційної системи, в яких приховується велика кількість небезпечних факторів, своєчасне виявлення яких становить суть управління безпекою польотів через удосконалення процесу навчання. Рівень фізичної підготовки впливає на психофізичну підготовленість курсантів до майбутньої професійної діяльності. Надмірні розумові та нервово-емоціональні навантаження, не підкріплені достатнім рівнем фізичної підготовленості, спричиняють погіршення їх працездатності, зниження рівня розвитку рухових і льотних навичок. Проблема фізичної підготовленості майбутніх пілотів на різних етапах професійного становлення є недостатньо вивченою. Здійснено оцінку показників фізичної підготовленості курсантів на початку та в кінці курсу навчання. Визначено основні рухові якості, а також просторово-тимчасову точність рухів майбутніх пілотів. Встановлено достовірні зміни показників фізичної підготовленості та просторово-тимчасову точність рухів курсантів внаслідок упровадження у навчальний процес комплексу засобів.

Ключові слова: курсанти, фізичне виховання, фізична підготовленість, психофізична підготовленість

Повний текст:

183-189 PDF

Посилання


Бізін В. П., Гуменний В. С. Пристрій механічної пам’яті людини – як механізм для оцінки координаційних здібностей. Здоровье и образование: проблемы и перспективы. Донецк, 2008. 216 с.

Горелов А. А., Макаров Р. Н., Марищук В. Л. Физическая подготовка летного cостава военной авиации. Вестник МНАПЧАК. 2003. С. 17–42.

Гуменний В. С. Вивчення впливу занять з фізичного виховання на розумову працездатність студентів залежно від специфіки майбутньої професійної діяльності. Теорія і практика фізичного виховання. 2013. № 1. С. 363–371.

Гуменний В. С. Особливості фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів на основі урахування специфіки професійної діяльності. Спортивний вісник Придніпров’я. 2013. № 1. С. 70–73.

Дубровський А. В. Понятие «физическая готовность» в структуре общей готовности человека к профессиональной деятельности. Теория и практика физической культуры. 2002. № 3. С. 40.

Керницький О. М. Методика формування психофізіологічної готовності курсантів-льотчиків до льотної діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Х., 2004.194 с.

Кириленко О. А. Психологічні детермінанти професійного стресу у працівників професії типу «людина-людина» : дис. ... канд. психол. наук : 13.00.07. К., 2006. 196 с.

Кирпенко В. М. Підвишення ефектівності педагогічного процесу спеціальної фізичної підготовки курсантів ВВНЗ повітряних сил на основі ідеї оптимізації. Слобожанський науково-спортивний вісник : наук.-теорет. журн. Х. : ХДАФК. 2013. № 2. С. 169–174.

Кирпенко В. М. Функціональна модель оптимізації спеціальної фізичної підготовки курсантів в період льотної практики. Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. 2013. № 3. С. 23–30.

Круцевич Т. Ю. Предмет і зміст теорії і методики фізичного виховання. Лекція. – К. 2001. С. 5–6.

Макаров Р. Н. Методические рекомендации по физической и психофизиологической подготовке летного и курсантского состава гражданской авиации : учеб. пособ. : Воздушный транспорт. 1988. 344 с.

Caloglu, M., Yüksel, O. (2020). The effect of CrossFit training on anaerobic power and dynamic balance of greco-roman and freestyle wrestlers. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9(1), 122-132. Retrieved from http://www.ijaep.com/index.php/IJAE/article/view/629.

Gäbler, M., Prieske, O., Hortobágyi, T., Granacher, U. (2018). The effects of concurrent strength and endurance training on physical fitness and athletic performance in youth: A systematic review and meta-analysis. Frontiers in Physiology, 9, 1057. https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01057.

Pierce, J. R., DeGroot, D. W., Grier, T. L., Hauret, K. G., Nindl, B. C., East, W. B. et al. (2017). Body mass index predicts selected physical fitness attributes but is not associated with performance on military relevant tasks in U.S. Army Soldiers. Journal of Science and Medicine in Sport, 20(Suppl.4), 79–84. doi:10.1016/j.jsams.2017.08.021.

Sammito, S., Gundlach, N., Bockelmann, I. (2016). Correlation between the results of three physical fitness tests (endurance, strength, speed) and the output measured during a bicycle ergometer test in a cohort of military servicemen. Military Medical Research, 12(3), 1-6. doi:10.1186/s40779-016-0083-4.

Waryasz, G., Suric, V., Daniels, A., et al. (2016). CrossFit instructor demographics and practice trends. Orthopedic Reviews, 8(4). 6571. doi:10.4081/or.2016.6571.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.4.22


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.