ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК ЇХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Наталя Михайлівна Ковальська, Яна Олексіївна Усова

Анотація


У статті розглянуто особливості формування державно-політичної активності студентів у межах їх соціалізації, що відбувається на різних життєвих рівнях – від загальнодержавного (безпосередня пов’язаність із підвищенням добробуту держави й суспільства), загальноосвітнього (детермінованість популярності певного університету не лише рівнем успішності його студентів, а й рівнем їх соціальної свідомості) до індивідуального (самовдосконалення особистості, реалізації її творчого потенціалу) з логічним розумінням їх пов’язаності. З’ясовано, що соціалізація передбачає адаптацію молодої людини до суспільства за умов дотримання нею норм поведінки, системи цінностей, культурних навичок, що прийняті в цьому суспільстві. Тобто виявляється так званий «образ життя», що включає типові різновиди життєдіяльності відповідно до таких загальноприйнятих умов. Визначено, що в таких умовах залучено різні інститути соціалізації, які створюють відповідний соціальний простір, – сім’я, освітні заклади, конфесійні установи, фахові організації, корпоративні клуби тощо. Тому важливу роль відіграють взаємостосунки в межах цих інститутів, що відбуваються в різних стилях – демократичному, ліберальному чи диктаторському.

Зроблено висновок про безпосередню пов’язаність соціальних реформ із вирішенням конфліктів опозицій «матеріальне – ідеальне» у суспільстві загалом і «соціальне – психічне» зокрема в кожній людині, що мають розуміти публічні службовці й володіти відповідним інструментарієм для наведення балансу в межах громади, яка перебуває в сфері їхньої діяльності, адже самоусвідомлення молодої людини як громадянина держави, відповідна її самоідентифікація безпосередньо впливає на темпи розвитку суспільства й держави в умовах глобалізації та інтеграції сучасного світу. Саме так Україна може розвинутись у демократичну європейську державу.

Ключові слова: соціалізація студентської молоді, державно-політична активність, освітня сфера, адаптація, суспільство. 

Повний текст:

160-165 PDF

Посилання


Головатий Н.Ф. Соціологія молоді. Курс лекцій. 2-ге вид. Київ, 2006. 304 с.

Скрипнюк О.В. Соціальна, правова державf в Україні: проблеми теорії і практики : монографія. Київ, 2000. 600 с.

Нікітін В.В. Особливості формування громадянського суспільства в Україні. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. Харків, 2003. № 2. Ч. 1. С. 67-74.

Козирєв М.П. Вища освіта і соціалізація особистості. Матеріали круглого столу «Проблеми особистості в освітньому просторі держави», 15 квітня 2014 р. Львів : ЛьвДУВС, 2015. С. 142-147.

Рудкевич Н.І. Соціалізація як наукова категорія сучасних соціальних наук. Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців : матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції. Ужгород, 2016. С. 162-164.

Войтюк А.В. Вплив політичної освіти на соціалізацію особистості. Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти : збірник тез І Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Рівне, 27-28 квітня 2018 р.). Рівне, 2018. С. 266-269.

Виноградова В. Проблеми соціалізації студентської молоді. Соціальна психологія. 2007. Спецвипуск. С. 150-153.

Чейпеш І.В., Гуттерер Є.З. Соціалізація студентської молоді в умовах навчального закладу. Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців : матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції. Ужгород, 2016. С. 211-212.

Удосконалення державно-управлінських відносин в умовах трансформації українського суспільства : монографія / Е.А. Афонін, Я.В. Бережний та ін. Київ : НАДУ, 2014. 268 с.

Проблеми соціалізації молоді в Україні. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. URL : https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/problemi-socializacii-molodi-v-ukraini-analitichna-zapiska

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.4.19


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.