МОДЕЛЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОДАТКОВИХ ЗУПИНОК МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Ольга Андріанівна Войтович, Віра Олексіївна Ткач, Павло Вікторович Луб'яний

Анотація


Стаття присвячена проблемі організації уособленого зупиночного пункту на Бериславському шосе між вул. Миру та вул. З. Егерсег біля головного в’їзду до ХНТУ.

В роботі показані маршрути пасажирського транспорту в радіусі 500 м від першого корпусу ХНТУ. Розглянута схема характеристики інтенсивності руху громадського транспорту на вулицях міста у досліджуваному районі. Розрахована середньодобова рухливість населення у м. Херсон.

Мета дослідження дати оцінку чи є освітні заклади Херсонський національний технічний університет та Державний навчальний заклад "Херсонське вище професійне училище сервісу та дизайну" пасажироутворюючими пунктами та проаналізувати всі підходи від прилеглих зупиночних пунктів до центру тяжіння.

В роботі показані залежність константи статистичної просторової самоорганізації населення від населеності міста, наближена залежність коефіцієнту пересадок для населення м. Херсон, залежність добової рухливості населення від середньозважених витрат часу та віддаленості пунктів призначення від місць проживання.

На основі результатів досліджень, щільність населення в досліджуваному районі та тяжіння населення селітебної зони до центру, встановлено, що скупчення освітніх закладів на невеликій площі є центром тяжіння трудового та студентського населення.

За результатами аналізу пішохідних шляхів від найближчих зупинок показано, що тільки один зупиночний пункт на перехресті вул. Миру і Бериславського шосе відповідає нормам віддаленості, а шлях – нормам якості.

Ключові слова: транспортна інфраструктура, рухливість населення, транспортний потік, інтенсивність руху, пішохідні і транспортні переміщення, центр тяжіння, уособлений зупиночний пункт, кореспонденції, селітебна зона.


Повний текст:

20-27 PDF

Посилання


Босняк М.Г. Пасажирські автомобільні перевезення. Навчальний посібник для студентів спеціальності: 6.100404 “Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)” / М.Г.Босняк – К.: Видавничий Дім “Слово”, - 2009. - 272 с.

Гудков В.А. Пассажирские автомобильные перевозки: Учебник для студентов вузов. / В.А. Гудков. Л.Б. Миротин, А.В. Вельможин, С.А. Ширяев. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 448 с.

Кузнецова Л. П. Пассажирские перевозки: учеб. пособие / Л. П.Кузнецова, Б.А.Семенихин. – Юго-Зап. гос. ун-т., ЗАО "Университетская книга", Курск, 2015. – 153 с.

Лобашов О.О. Практикум з дисципліни «Організація дорожнього руху»: навч. посіб. / О.О.Лобашов, О.В.Прасоленко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 221 с.

Пугачов И.Н. Организация и безопасность движения: Учеб. пособие / И.Н.Пугачёв. – Хабаровск: Изд–во Хабар. гос. техн. ун–та, 2004. –232 с.

Яновський П.О. Пасажирські перевезення: Навчальний посібник / П.О.Яновський. – Київ: НАУ, 2008. – 469 с.

Луб’яний П.В. Визначення моделі розподілу пасажиропотоків маршрутних мереж. // П.В. Луб’яний, В.М. Мосьпан / «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образования. Том 1 – Транспорт. Одесса 2015 г. С. 41-44.

Лубяный П.В. Изучение потребительских предпочтений жителей города Херсона на рынке услуг городского пассажирского транспорта. // П.В. Лубяний, В.Ю. Єрёменко / Вісті АДІ ДонНТУ, – Горлівка . – 2015. №2(5). - С. 17-22.

Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту [Електроний ресурс]. –1995. – режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0160-95.

Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Зупинки маршрутного транспорту. Загальні вимоги проектування ГБН В.2.3-218-550:2010.

Повний перелік актуальних маршруток Херсона на карті [Електроний ресурс]. – режим доступу: https://www.eway.in.ua/ru/cities/kherson/routes.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.4.2


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.