ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КЛАСТЕРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Роман Володимирович Морозов

Анотація


Дослідження присвячено розробленню теоретичних засад з формування передумов кластерної організації агропромислового виробництва. У статті узагальнено сутнісні характеристики поняття «кластер». Доведено, що участь сільськогосподарських товаровиробників у агропромислових об'єднаннях кластерної організації, адаптованих до ринкового середовища, дозволить їм використати усі переваги концентрації та спеціалізації агропромислового виробництва. Сформована система основних підготовчих заходів щодо створення агропромислового об'єднання кластерної організації. У дослідженні обґрунтовані принципи побудови системи економічних відносин між учасниками кластерного об'єднання, які можна сформулювати наступним чином: добровільна участь в об'єднанні та добровільне користування послугами об'єднання; прийняття рішень за схемою: «один учасник – один голос»; рівноправність всіх учасників об'єднання незалежно від форми господарювання та масштабів діяльності; обов'язковість виконання спільно прийнятих рішень та укладених об'єднанням угод; пріоритетність захисту законних інтересів суб’єктів господарювання – учасників об'єднання; врахування в діяльності об'єднання інтересів усіх зацікавлених сторін; відкритість та доступність інформації про діяльність об'єднання, що не становить комерційної таємниці. На підставі узагальнення теоретичних джерел стосовно різних підходів до створення кластерів, інших об'єднань, в роботі систематизовано загальні властивості агропромислового об'єднання кластерної організації. Доведено, що об'єктивна необхідність розвитку конкурентоспроможного агропромислового виробництва в умовах сьогодення вимагає принципово нових підходів до організації його ведення. Аргументовано, що критерієм ефективності функціонування сільськогосподарських товаровиробників в кластерних об’єднаннях є величина синергетичного ефекту, який виникає в результаті формування територіальних й галузевих полюсів розвитку агропромислового виробництва на ринках однорідної сільськогосподарської продукції.

Ключові слова: агропромислове виробництво, кластер, об’єднання, синергія, спеціалізація, інтеграція.


Повний текст:

199-203 PDF

Посилання


Кластерна модель організації великотоварного агропромислового виробництва та розвитку економіки сільських поселень і територій / [Лупенко Ю. О., Саблук П. Т. Скупий В. М. та ін.] ; за ред. М. Ф. Кропивка. К. : ННЦ ІАЕ, 2011. 44 с.

Клименко М. О. Основи та методологія наукових досліджень : навч. посіб. / Клименко М. О., Фещенко В. П., Вознюк Н. М. К. : Аграрна освіта, 2010. 351 с.

Одінцов О. М. Формування інституціональних передумов кластерної організації агропромислового комплексу : монографія / О. М. Одінцов. Черкаси : Вертикаль, 2014. 400 с.

Осовська Г. В. Економічний словник / Осовська Г. В., Юшкевич О. О., Завадський Й. С. К. : Кондор, 2007. 358 с.

Портер М. Международная конкуренция / М. Портер ; пер. с англ. под ред. и с предисл. В. Д. Щетинина. М. : Междунар. отношения, 1993. 896 с.

Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій / [Саблук П. Т., Кропивко М. Ф., Булавка О. Г. та ін.] ; за ред. П. Т. Саблука, М. Ф. Кропивка. К. : ННЦ ІАЕ, 2011. 454 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.4.24


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.