ІНТЕРНЕТ-НЕБЕЗПЕКИ: РИЗИКИ, АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ, ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ

Володимир Олексійович Малєєв, Віолета Михайлівна Безпальченко

Анотація


Мета роботи полягала у здійсненні теоретичного аналізу впливу сучасних гаджетів на життєдіяльність людини та аналізі результатів опитування студентів ХНТУ щодо часу знаходження в Інтернеті. Здійснено теоретичний аналіз впливу світової мережі на життєдіяльність суспільства, проблеми інтернет-залежностей людей, насамперед молодого покоління. Досліджено основні види інтернет-залежностей та наслідки, до яких вони можуть призвести, а саме психічні та фізичні захворювання: синдром дефіциту уваги та гіперактивності, нарцисичні розлади, обсесивно-компульсивні розлади, зниження розумових здібностей, цифрова деменція. Дослідженнями встановлено нові види залежностей у користувачів: комп’ютерна, кіберсексуальна, кіберкомукативна, компульсивна навігація, перевантаженість інформацією. Проаналізовано першочергові заходи щодо виявлення інтернет-залежностей, інших небезпек (кібербулінг, кібертероризм, розповсюдження наркотиків) та зниження ризиків щодо їх проявів. Проведені дослідження в Херсонському національному технічному університеті показали, що кожен десятий студент має ознаки інтернет-залежності, проводить у компютера більше 6 годин на добу. Опитування було проведено серед студентів 1-4 курсів, опитано 403 студенти. Треба зазначити, що на навчання студенти витрачали не більше 30% часу, проведеного в Інтернеті. Більшість опитаних студентів національного університету витрачають на знаходження в інтернеті 4-5 годин на добу. Першочергові заходи в нашій країні повинні включати насамперед розробку комплексної програми щодо захисту підростаючого покоління від інтернет-залежностей з обов’язковим фінансуванням наукових досліджень у цій галузі. На першому етапі необхідно створити у кожній області центри лікування підлітків, які страждають від азартних ігор в інтернеті, соціальних мереж. Визнати існування психічних захворювань, викликаних інтернет-залежністю та розробити надійні методики щодо їх лікування.

Ключові слова: інтернет-залежність, аддитивна поведінка, кібербулінг, кібертероризм, психічні розлади, соціальні мережі, безпека життєдіяльності

Повний текст:

190-198 PDF

Посилання


Бурова В.А. Социально – психологические аспекты Интернет зависимости. URL: http:// user.lvs.ruvita (дата звернення 12.06.2019).

Вейман Габріель. Спеціальна доповідь № 116 від 02.03.2005 / переклад Тетяни Тропіних. URL: http://www.crime-research.ru/analytics/Tropina_01 (дата звернення 12.10.2019).

Вейман Габрієль. Як сучасні терористи використовують Інтернет. URL –: http://www.crime.vl.ru/index.php?p=949& more=1& (дата звернення 10.07.2020)

Галкін О.Ю. Склад терористичного акту // Історичні, філософські, політичні та юридичні науки, культурологія та мистецтвознавство: питання теорії і практики. – 2009. – № 1. – С. 28-30.

Горобей М.П. Проблеми шкідливих звичок і залежностей студентів URL::http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppmb/texts/2011_21/11gmphds.pdf (дата звернення 12.10.2020)

Губенко Є.В. Психологические аспекты интернет – аддикции : Интернет – аддикция и трудности межличного обучения URL: http://psynet. Carfax.ru texts gubenko.html. (дата звернення 07.04.2019)

Матчанова З.І. Мотивація терористичної діяльності: кримінологічний аналіз // Історичні, філософські, політичні та юридичні науки, культурологія та мистецтвознавство: питання теорії і практики. - 2009. - № 3. - С. 114-116.

Найдьонова Л.А. Кібер-булінг або агресія в інтернеті: способи розпізнання і захист дитини / Л.А.Найдьонова // Методичні рекомендації / Серія: Наука. 2018.

Слєзін А.А. Державна функція політичного контролю: особливості правозастосовної практики // Вісник Тамбовського державного технічного університету. - 2007. – Т. 13. - № 3. – С. 821.

Слєзін А.А. Політичний контроль як функція держави // Юридичний світ. – 2007.- № 1.– С.59-62.

Тімоті Л. Томас. Тероризм і Інтернет: проблеми взаємодії // Право і безпека. – 2001. - №1. – URL:http://www.dpr.ru/pravo/pravo_1_9.htm (дата звернення 25.06.2019)

Цал-Цалко І.В. Психологія особистості, схильної до залежності – URL : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnpu_psykhol/2008_28/19.htm (дата звернення 30.11.2020)

Шерстюк В.П. Загроза міжнародної інформаційної безпеки в умовах формування глобального інформаційного суспільства і напрямки співпраці. – URL:

http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3682&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more3682 (дата звернення 20.10.2020).

Малєєв В.О. Вплив гаджетів на життєдіяльність людини / В.О. Малєєв, А.П.Чудновцева // Екологічна безпека держави: тези доповідей ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 18 квітня 2019р., Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2019. – С.112-113.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.4.23


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.