Вісник Херсонського національного технічного університету

Рік заснування: 1997

ISSN: 2078 – 4481

DOI: 10.35546/kntu2078-4481

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17371 – 6141 ПР від 17.12.2010 р.

Реєстрація у ВАК України: Постанова № 1 – 05/3 від 30.03.2011 р. Постанова № 1 – 05/4 від 22.04.2011 р.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 №820 журнал включений до Переліку наукових фахових видань України.

Журнал внесено до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як cуб’єкта інформаційної діяльності (свідоцтво: КВ 17371-6141ПР) із правом збільшення обсягу до 60 ум.друк.од. https://dzmi.minjust.gov.ua/home/index 

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б за економічними (Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409) та  технічними науками (Наказ МОН України від 02.07.2020 № 886 ).

Галузі науки: технічні та економічні науки

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська

Науковий журнал «Вісник Херсонського національного технічного університету», «Visnyk of Kherson National Technical University» є періодичним науковим виданням, призначеним для публікації новітніх високоякісних наукових статей за наступними науковими напрямами:

1. Інженерні науки

2. Технологія легкої та харчової промисловості

3. Інформаційні технології

4. Транспортні технології

5. Управління та адміністрування

6. Сфера обслуговування

7. Соціальні та поведінкові науки

Видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також фахівців відповідних галузей промисловості.

Журнал включено до наукометричних баз, електронних бібліотек та репозитаріїв: Google Scholar, CrossRef, National Library of Ukraine (Vernadsky).