МОДЕЛЮВАННЯ І РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ КОМП'ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Олександр Стенін, Віктор Пасько, Андрій Губський, Ірина Дроздович

Анотація


Ефективність сучасних компаній багато в чому залежить від ефективності комп'ютерних інформа-
ційних систем (КІС). Ефективність діяльності кіс може бути проаналізована шляхом моделювання та розрахунку їх
показників ефективності. Для аналізу і моделювання кіс класу “клієнт-сервер” найбільш широко використовується
математичний апарат мереж Петрі і теорія масового обслуговування. Подання КІС у вигляді мережі Петрі дозволяє
отримати інформацію про структуру і динамічну поведінку КІС. Найбільш ефективними у випадку моделювання та
аналізу корпоративних інформаційних систем з Сервіс-орієнтованою архітектурою (СОА) є кольорові мережі Петрі
(КМП). КМП-це графо-орієнтована мова для проектування, опису, моделювання та управління розподіленими і пара-
лельними КІС. На відміну від класичних мереж Петрі, типізація даних на основі концепції набору кольорів відіграє
важливу роль в КМП.
При моделюванні та аналізі КІС неможливо обмежитися створенням єдиної моделі, що пов'язано зі складністю
конфігурації взаємодіючих компонентів. Отже, облік і аналіз характеристик КІС в рамках однієї моделі є дуже склад-
ним і часто непрактичним. У зв'язку з цим актуальним завданням є побудова декількох взаємодоповнюючих моде-
лей функціонування КІС.
У даній роботі запропоновані дві моделі роботи веб-сервера як основного компонента КІС, засновані на апараті
мереж Петрі і теорії систем масового обслуговування. В цілому моделювання та аналіз КІС на основі КМП є дуже
складним і трудомістким процесом, у зв'язку з чим використовуються спеціалізовані програмні продукти. Зокрема,
спеціалізований пакет інструментів КМП. На відміну від мереж Петрі, ТСМО дозволяє, крім прямого моделювання кіс
при певних допущеннях про вхідні потоки запитів і послуг, отримувати остаточні формули показників ефективності
кіс в аналітичній формі.


Ключові слова


комп’ютерні інформаційні системи; кольорові мережі Петрі; апарат ланцюгів Маркова; теорія масового обслуговування; графік стану; розрахунок кількості слів

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Peterson J. Petri net theory and system modeling / Peterson J. – M. : Mir. 1984. – 264 p.

Goma, H. UML. Design of real-time systems, parallel and distributed applications.from English. – M. : DMK Press 2002. – 704 p.

Shelukhin O. I. Modeling of information systems / Shelukhin O. I. – M. : Radio Engineering. 2005. – 368 p.

Sedykh I. A., Anikeev E. S. Application of colored time Petri nets for modeling cement production Bulletin of the don state technical University, 2016, №4(87). – Pp. 140–145.

Ven O. I., Gurin N. N., Kogan Ya. a. quality Assessment and optimization of computing systems. M., Nauka, GRFML, 1982. – 468 p.

Thomas Erl, Anish Karmarkar, Priscilla Walmsley.Web Service Contract Design & Versioning for SOA. – Hardcover 2011 – 826 p.

Isaichenko D. The measurement of it management processes. D. Isaichenko Open systems. 2011. – No. 07. – P. 22–28.

Bohan K. A., Khudoley M. S. Analysis of Petri nets in the CPN tools modeling environment. – Kharkiv, N.E. Zhukovsky NAU, Systemi obrobki

informatsii, 2010, №9 (90). – P. 20–23.

Kelbert M. Ya., Sukhov Yu. M. Probability and statistics in examples and problems. V. II: Markov chains as the starting point of the theory of stochastic processes and their applications. – Moscow : mtsnmo, 2010. – 295p.

Ovcharov L. A. Applied problems of the queueing theory. Ovcharov L. A. – M. : Mechanical engineering.1969. – 324p.

A. Stenin, I. Drozdovych, A. Gubskiy, S. Stenin Modeling and stabilization of the operation of Internet voting systems (IVS). (Abstracts of the 1st

international scientific and practical conference. The world of science and innovation August 19-21, 2020. – P. 97–105), London, United Kingdom.
DOI: https://doi.org/10.35546/2313-0687.2020.27.36-43

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.