ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ, МЕТОДІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОЦІНКИ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОГРАМІСТА

Катерина Полібіна

Анотація


На сьогодні в Україні попит на побудову кар’єри в IT зростає. Це обумовлено розвитком інформаційних
технологій, і як слідство, розширенням ринку праці та зросту рівня заробітної платні в галузі ІТ. Асоціація «IT Ukraine»
[1] розробила уніфікований перелік вимог та рекомендацій до спеціалістів junior-рівня. Перелік охоплює три най-
більш популярні та затребувані IT-спеціалізації – розробку, тестування та автоматизоване тестування програмного
забезпечення. Щоб почати роботу в IT, junior-розробник повинен володіти навичками програмування HTML/CSS на
середньому рівні, JavaScript і .NET на початковому рівні [2].
Метою статті є дослідження можливостей використання концептуальної моделі структуризації та візуалізації
знань з програмування для вивчення поза рамок формальної освіти та методу оцінки кваліфікації програміста-ама-
тора за допомогою матриць Hexlet.
Методи дослідження. Концептуальна структуризація вирішує проблему побудови цілісного уявлення (концепту-
ального каркаса) про галузь ІТ знань поза формальної освіти. Матриця Hexlet структурує компетенції програміста та
тестує професійні компетенції. Аналіз статистичних даних використання сучасних ІТ технології та інструментів дозво-
ляє структурувати дослідження в галузі популярності мов та інструментальних засобів програмування.
Основні результати дослідження. Концептуальна модель пропонує порядок вивчення предметів для самостійного
опанування ІТ- спеціалізацією, що дає можливість зрозуміти, які дисципліни потрібні більше, які менше для роботи
в певній галузі ІТ. Оптимізована матриця компетенцій дає розуміння набутої кваліфікації в програмуванні поза засво-
єння фундаментальних основ.
Наукова новизна. Неформальне професійне навчання та підтвердження його результатів є новелою для України.
Працюючі в IT-індустрії фахівці приділяють дуже багато уваги своєму професійному та особистісному розвитку, тому
для адекватної оцінки навичок тут потрібні кастомізовані – «підігнані» під потреби ІТ галузі – методи.
Практична значимість. Для практичного підтвердження отриманих результатів проведено експеримент
по опитуванню та тестуванню студентів Новокаховського приладобудівного фахового коледжу, які навча-
ються на економічних спеціальностях та самостійно набувають професійних компетенції в галузі ІТ. Резуль-
тати експерименту підтвердили практичну цінність запропонованих моделей, які можуть бути використані
для підтримки прийняття рішень по самостійному вивченню інформаційних технологій та оцінки набутої
кваліфікації.


Ключові слова


програміст; програмування; оцінка кваліфікації; самоосвіта

Повний текст:

PDF

Посилання


ІT Ukraine Association (2021). Official website software development companies. Retrieved from https://itukraine.org.ua (in Ukr.)

ІT Ukraine Association (2018). Get into IT: The business has introduced a list of key requirements for juniors. Retrieved from https://itukraine.org.ua/

potrapiti-v-it-provn-kompan-rinku-sformuvali-dinij-perelk-klyuchovix-vimog-do-molodix-speczstv.html(in Ukr.)

Ivanova, L.V., Skornyakova, O.V. (2018). Softskills as an important component of the competitiveness of an information technology specialist.

Young Scientist, 12, 83–87. (in Ukr.).

Zemnukhova, L.V. (2013). IT specialists are more likely to love their job: to discussing research results. Peterburgskaya sotsiologiya segodnya

(Petersburg Sociology Today), 4, 88–115. (in Russ.).

Zemnukhova, L.V. (2013). Information technology as a professional environment. Sotsiologicheskiy zhurnal (Sociological Journal), 4, 50–58.

(in Russ.).

Lethbridge, Timothy C. (2000). The Relevance of Software Education: A Survey and Some Recommendations. Annals of Software Engineering, 5,

–19.

Stolyar, S.E. (2015). Internet School of Programming. Kompyuternyie instrumentyi v obrazovanii (Computer Tools in Education), 1, 55–62.

Prihozhy, A.A., Zhdanovsky, A.M. (2018). Method for assessing qualifications and optimization of professional groups of programmers. Sistemnyiy analiz i prikladnaya matematika (Systems Analysis and Applied IT), 2, 4–11. (in Rus.).

HackerRank (2021). Official website the platform to identify and hire developers. Retrieved from https://www.hackerrank.com (in English).

Habr, Statistics in IT (2021). HackerRank rating: the best programmers – in China, Russia and Poland. Retrieved from https://habr.com (in Rus.).

Hexlet (2021). Teaching programming. Retrieved from https://ru.hexlet.io (in Russ.).

Computer Science (2021). Programmer Competency Matrix. Retrieved from https://sijinjoseph.com/programmer-competency-matrix (in English).

Red Monk (2021). Official website of the Red Monk analytical company. Retrieved from http://redmonk.com (in English).

Cass, S. IEEE Spectrum (2020). The 2020 Top Programming Languages. Retrieved from http://spectrum.ieee.org (in English).
DOI: https://doi.org/10.35546/2313-0687.2020.27.78-88

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.