ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 3D МОДЕЛІ СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ VR ШОЛОМУ OSVR HDR2

Володимир Шерстюк, Дмитро Чорний

Анотація


В даний час тривимірна візуалізація активно застосовується в різних сферах людської діяльності,
у тому числі для моделювання надзвичайних ситуації (НС). Існує значна кількість програмних продуктів для 3D моде-
лювання різних НС.
Оскільки НС виникає несподівано і розвивається спонтанно, діяти потрібно оперативно і точно. Маючи 3D-мо-
дель потенційно небезпечного об’єкта можна оцінити зону можливих руйнувань, змоделювати саму НС; а також
розробити заходи щодо запобігання та план ліквідації НС, стосовно до даного конкретного об’єкту чи місця, де
прогнозується НС.
Методи дослідження. В роботі використані методи наукових досліджень такі як: експеримент, аналіз результатів
діяльності. Із теоретичних методів дослідження використані: аналіз, синтез, порівняння.
Основні результати дослідження. Створена 3D модель та візуалізація проведення аварійно рятувальних робіт
в умовах НС, яка забезпечує можливість прийняття оптимального рішення відносно: оперативного доступу до об’єк-
тів електропостачання, газопостачання, водопостачання. Запропонований спосіб візуалізації сценаріїв розвитку над-
звичайних ситуацій із застосуванням шолому OSVR HDR2.
Наукова новизна. Створена 3D модель та візуалізація проведення аварійно рятувальних робіт в умовах НС, яка
забезпечує можливість прийняття оптимального рішення із застосуванням шолому OSVR HDR2. Створена методика
і система 3D-моделювання проектних рішень, яка дозволяє оцінювати адекватність отриманих проектних рішень
вихідним вимогам на створення 3D ГІС і можливість корекції для їх поліпшення.
Практична значимість. Основні результати дослідження представляють цінність при проектуванні і створенні
3D ГІС в областях застосування, пов’язаних з необхідністю відображення ситуаційної обстановки на основі запропо-
нованих в статті методик, алгоритмів, засобів автоматизації проектування і моделювання.


Ключові слова


3D ГІС модель; візуалізація; прийняття оптимального рішення; шолом OSVR HDR2

Повний текст:

PDF

Посилання


Kalashnykova, O. I. & Syvai, L.V. (Eds.) (2001). Informatization of space geology. Kyiv : Naukova Dumka. [In Ukrainian].

Krasovsky G.Ya., Petrosov VA, (2003). Information technologies for space monitoring of aquatic ecosystems and forecast of urban water

consumption. Kyiv : Naukova Dumka. 224 p.

Crete D.L., Perminova S.Yu. (2007) Peculiarities of the synthesis of the system of cartographic support of ecological safety management in the

Kherson region // Scientific notes of the Tauride National University. Simferopol. T. 20 (59). № 1. Pp. 90–97.

Zhuravska I.M., (2019) Heterogeneous computer networks of critical application based on swarms and flocks of UAVs. Mykolaiv : Chorny Publishing House. Nat. un-tu them. Petra Mogili. 192 p. ISBN 978-966-336-402-5.

Zhuravska IM, Musienko MP (2017) Synthesis of routes of sub-swarms of unmanned aerial vehicles using the Hopfield neural network for survey of

territories. Radio Electronics, Computer Science, Control / Zaporizhzhya National Technical University. No. 3. P. 86–94. DOI: 10.15588/1607-3274-2017-3-10. Web of Science.

Musienko M.P., Zhuravskaya I.M., (2017) Control system for unmanned aerial vehicles based on the use of mobile devices. Computer-integrated

technologies: education, science, production / Lutsk. nat. tech. un-t. 2017. Vip. 26. S. 199–203. Index Copernicus.

Scientific conference of the teaching staff of the geological faculty of KNU. T.G. Shevchenko, May 16–17 : Materials add. Kyiv, 2000. 4 p.

Voloshkina O.S., Perminova S.Y., Romanenko G.M. (2007) On the issue of calculating the migration of pollutants within the sanitary protection

zones of groundwater intakes // Ecology and Resources: Coll. Science. Proceedings of the Institute of National Security. K. : IPNB. № 16. P. 69–83.

Ivanov EA.(2014) Experience of geoinformation mapping and modeling of natural economic systems of mining and post-mining territories /

E.A. Ivanov, Yu.M. Andreychuk, I.P. Kovalchuk // Integration of geospatial data in research of natural resources: Mater . international. scientific-practical conf. Kyiv . S. 69–72.

Ivanov E. (2010) Semi-stationary landscape-ecological research within the heap of the mine “Vizeiska” / E. Ivanov, N. Lobanska // Stationary

geographical research: experience, problems, prospects: mater. international. Science. seminar. Lviv. S. 103–105.
DOI: https://doi.org/10.35546/2313-0687.2020.27.89-97

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.