ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Лідія Дмитрівна Потанер, Роман Володимирович Морозов

Анотація


У статті розглядаються теоретичні аспекти збутової діяльності малих і середніх аграрних підприємств. У роботі узагальнено основні проблеми розвитку аграрного ринку, а саме: цінова ситуація є нестабільною, несприятливою для розвитку аграрного виробництва; попит на сільськогосподарську продукцію знижується у зв’язку із аналоговими, більш дешевшими імпортними товарами; пропозиція нестабільна, формується під впливом природних чинників; оптова реалізація вітчизняної продукції відбувається за суттєво низькими цінами; карантинні обмеження суттєво впливають на технологічні процеси виготовлення та реалізацію сільськогосподарської продукції. На основі теоретичних узагальнень, здійсненних у дослідженні, доведено, що кооперація – це шлях до створення на селі сприятливої соціальної, психологічної ситуації, високоорганізованої форми допомоги, шлях до вирішення питань соціальної захищеності її членів, спільного вирішення виробничих, побутових та інших проблем у сільській місцевості, шлях до отримання знань щодо сучасних технологій. Обґрунтовано, що для малих та середніх аграрних товаровиробників актуальним є налагодження власної оптової торгівлі на основі об'єднання господарств у збутові кооперативи, що дозволить їм залишити у себе значну частку оптової націнки та знизити роздрібну ціну на власну продукцію. Одним із найбільш перспективних шляхів просування сільськогосподарської продукції до споживача є схема: «виробник – збутовий кооператив – оптовий ринок. У статті представлена модель діяльності логістично-збутового кооперативу. У дослідженні обґрунтовані функції логістично-збутового кооперативу. У процесі дослідження встановлено, що підвищенню ефективності виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції малих і середніх аграрних підприємств сприяє посилення їх зусиль на розвиток кооперації. Доведено, що ефективний розвиток середнього та малого агробізнесу в Україні може бути забезпечений лише за допомогою формування та впровадження виваженої та стабільної державної політики стосовно заготівельно-збутової кооперації, розвитку законодавчої бази щодо діяльності та оподаткування кооперативів, надання державної фінансової та інформаційної допомоги кооперативам.

Ключові слова: збут, збутова діяльність, аграрне підприємство, логістика, агропромислове виробництво.


Повний текст:

PDF 250-256

Посилання


Колос З. В. Проблеми збутової діяльності сільськогосподарських підприємств / З.В. Колос // Агросвіт. 2016. №10. С. 8–11.

Кадирус І. Г. Економічні особливості збутової діяльності аграрних підприємств / І.Г. Кадирус, А. С. Донських, Ю. Л. Якубенко // Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics».2019. №15. С. 102–107.

Ревуцька А. О. Кооперація як перспективний напрям розвитку агропромислових підприємств. Економічний простір. 2014. № 84. С. 190–199.

Бабан Т. О. Обгрунтування ефективності кооперації сільськогосподарських підприємств для експорту зерна ячменю. ScienceRise. 2017. № 7. С. 19–23.

Балабанова Л. В., Митрохіна Ю. П. Управління збутовою політикою: навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 240 с.

Махмудов Х. З. Стратегія формування попиту і стимулювання збуту на ринку продовольства / Х.З. Махмудов // Агросвіт. 2008. № 7. С. 26–28.

Саблук П. Т., Малік М. Й., Коваленко Ю. С., Баланюк І. Ф., Березка Л. І. Внутрішньогосподарські організаційно-економічні механізми забезпечення прибутковості сільськогосподарських підприємств. К. : ІАЕ УААН. 2003. 204 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.1.32


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.