ОЦІНКА СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ПРИСТРОЇВ В УКРАЇНІ

Юрій Михайлович Бездітко, Оксана Михайлівна Посаднєва

Анотація


Важливим елементом ринку електронних платіжних карток є забезпечення ринку сучасними, ефективними електронними платіжними пристроями, від розвитку яких в значній мірі залежить стан розвитку ринку платіжних карток. Крім того, переваги та зручності, які забезпечують використання електронних платіжних пристроїв, а саме,  зниження вартості їх використання, безпека проведення операцій з їх застосуванням, збільшення продуктивності та зручності їх використання, в кінцевому порядку приводять до підвищення ефективності взаємовідносин між постачальниками товарів та послуг і їх споживачами, збільшення обсягів реалізації товарів та послуг, зменшення витрат на їх проведення, зниження обсягів тіньової економіки, що в результаті забезпечує зростання виробництва внутрішнього валового продукту в країні.

Аналіз статистичних даних Національного банку України показує, що незважаючи на негаразди в економічній та політичній ситуації в Україні, які привели до зменшення кількості як учасників карткових платіжних систем, так і кількості банківських пристроїв самообслуговування, ринок електронних платіжних пристрої мав стійку позитивну динаміку. При цьому споживачі електронних платіжних послуг віддавали перевагу більш технологічним та функціонально насиченим депозитним банкоматам та програмно-технічним комплексам самообслуговування, на противагу звичайним банкоматам для отримання готівки.

Крім того, проведені розрахунки показують, що електронні платіжні пристрої змінюють своє місце розташування із банківських установ, на торгівельні. Така динаміка в першу чергу пов’язана із стрімким зростанням кількості суб’єктів господарювання, які приймають електронні платіжні засоби. При цьому, зменшення кількості торгівельних терміналів  на 1 підприємство, яке використовує електронні засоби платежу показує, що торгівельні платіжні термінали набувають все більшої популярності не тільки у великих супермаркетах, а і у окремих невеликих торгівельних точках, в тому числі і на організованих ринках.

Проведене дослідження показує, що ринок електронних платіжних пристроїв в Україні стрімко розвивається. Така динаміка та структурні зміни на ринку електронних платіжних пристроїв в значній мірі пов’язані із значними перевагами, які мають платіжні пристрої порівняно із використанням готівки.

Ключові слова: платіжні картки, електронні платіжні пристрої, банкомати, платіжні термінали, депозитні банкомати

Повний текст:

PDF 226-233

Посилання


Ринок платіжних карток в Україні. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=79219

Дубілет О. Перспективи розвитку карткових продуктів. Вісник Національного банку України. 2010. № 10. С. 11-13.

Коць О. О., Гоменюк В. В. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку платіжних карток в Україні. Економіка і суспільство. 2018. № 15. С. 671 – 678.

Монастирський Г. Л., Чайковський Я .І., Чайковська І. Я., Чайковський Є. Я. Напрями використання платіжних карток як інновації оплати послуг транспортних організацій. Економічний аналіз. Тернопіль, 2018. Том 28. № 4. С. 143-154.

Кравчук В., Прем’єрова О. Ринок карткових платежів України: Міжнародний досвід та національне регулювання. Київ: АДЕФ-Україна, 2012. 60 с. URL: http://www.ier.com.ua/files/Projects/2012/cards/IER_ukr.pdf.

Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 № 2346-III URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2346-14

Чкан І .О. Безготівкові розрахунки – сучасний спосіб оплати. Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць. Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2014. Випуск 27. С. 121-124..

Міщенко В., Ніконова М. Розвиток безготівкових роздрібних платежів і технологій самообслуговування клієнтів банків в Україні. Вісник Національного банку України. 2013. № 1(203). С. 20-26.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.1.29


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.