ФОРМУВАННЯ СПОСОБІВ ДОСТАВКИ ДРІБНОПАРТІЙНИХ ТОВАРІВ У ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

Павло Вікторович Лубяний, Анастасія Юріївна Розова

Анотація


Стаття   присвячена вирішенню питання підвищення ефективності функціонування логістичної системи роздрібної торгівельної мережі за рахунок оптимізації логістичних витрат при доставці дрібнопартійних вантажів на етапі «останньої милі».

Організація доставки дрібно партійних вантажів є важливим технологічним кроком для ефективності функціонування сучасних бізнес-процесів, що вимагає застосування комплексу різних фінансових, організаційних та правових зусиль. Орієнтація торгівлі на максимальне задоволення споживачів вимагає знаходити нові шляхи для отримання оптимального співвідношення між витратами і якістю обслуговування.

На підставі аналізу практичних рішень і теоретичних досліджень у роботі запропонована математична модель частки логістичних витрат на доставку дрібнопартійних вантажів у логістичній системі роздрібної торгівельної мережі, що на підставі впровадження технологічних та організаційних рішень дозволяє підвищити ефективність процесу доставки. для оцінювання ефективності процесу доставки вантажів запропоновано використовувати критерій ефективності, який являє собою відношення витрат на доставку до отримуваних доходів, що математично формалізовано у вигляді цільової функції. Отримано оптимізаційні моделі впливу параметрів логістичної системи та технологічних умов доставки на частку витрат. За результатами чисельного експерименту отримано апроксимуючі моделі технологічних параметрів процесу доставки. Виявлено, що існує таке співвідношення кількості пунктів заїзду та радіусу половинного попиту для конкретних умов перевезень, при яких витрати на доставку дрібнопартійних вантажів у логістичній системі торгівельної мережі є мінімальною.

Ключові слова: логістична система, ланцюг постачань, «остання миля», процес доставки, дрібнопартійні вантажі, міські перевезення

Повний текст:

PDF 43-47

Посилання


Рынок и логистика / Под ред. М.П. Гордона. - М.: Экономика, 1993. - 143 с.

Основы логистики / Под ред. Л.Б. Миротина и В.И. Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 200 с.

Прейскурант № 13-01-02. Тарифы на перевозку грузов и другие услуги, выполняемые автомобильным транспортом. ― К.: Госкомитет УССР по ценам. ― 1989. ― 55 с.

Рекомендации по изучению спроса на транспортно-бытовые услуги. ― К.: М-во транспорта УССР/ Штанов В. Ф., Гойхман И. М., Мироненко В. М., Старостина Р. А. ― 1989. ― 31 с.

Смехов А. А. Маркетинговые модели транспортного рынка. ― М.: Транспорт. ― 1998. ― 119 с.

Голубчик, А. М. Транспортно-экспедиторский бизнес: создание, становление, управление / А. М. Голубчик. – Москва: ТрансЛит, 2011. – 317 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.1.5


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.