РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Любов Володимирівна Боровік, Алла Сергіївна Карнаушенко, Вікторія Сергіївна Петренко

Анотація


У статті досліджена роль інформації у формуванні глобальної економіки та розбудові інформаційного суспільства в Україні.

Розвиток інформаційних технологій у глобальному середовищі призвів до того, що у сучасній економіці інформація стала ключовим поняттям, а інформаційний сектор економіки – найбільш популярним. Розбудова інформаційного суспільства супроводжується глобалізацією соціального простору, посиленням впливу інформації на усі сфери життя людини, розвиток кожного індивідуума на основі знань та впровадження інноваційних технологій у суспільне виробництво та побут кожної людини.

Метою статті є дослідження трансформації інформації у економічний ресурс як основи формування інформаційної економіки та інформаційного суспільства.

Основні засади розвитку інформаційного суспільства у глобальному масштабі започатковані як на рівні Всесвітнього саміту так і на рівні країн Європи. Всесвітній саміт з розвитку інформаційного суспільства визначає його як «суспільство, орієнтоване на людей, відкрите для усіх і спрямоване на розвиток, у якому кожний може створювати інформацію і знання, мати до них доступ, користуватися і обмінюватися ними, даючи змогу окремим особам, громадянам і народам повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи своєму сталому розвитку і підвищуючи якість свого життя».

Досліджено проблеми розвитку інформації у сучасному світі та визначено роль інформаційно-комунікаційних технологій у становленні інформаційної економіки й інформаційного суспільства у глобальному економічному середовищі. Встановлено, що формування інформаційної економіки та інформаційного суспільства в Україні здійснюється у відповідності до державної інформаційної політики, окресленої чинними законодавчими документами. У стратегічній перспективі розбудова інформаційної економіки та інформаційного суспільства дасть можливість зміцнити економічні позиції України у глобальному економічному середовищі та підвищити добробут населення країни. Зроблені висновки указують на величезний вплив інформації на соціально-економічне, політичне та культурне життя суспільства. А основним продуктом, який буде активно рухати суспільство у напрямі соціально-економічного прогресу будуть інформаційно-комунікаційні технології, знання і наукові дослідження, інтелектуальні послуги.

Ключові слова: інформація, комунікація, технологія, інформаційна економіка, Інтернет, глобальне середовище.


Повний текст:

PDF 192-197

Посилання


Бек У. Что такое глобализация. Москва: Прогресс. Традиция, 2001. 89с.

Малик І.П. Тенденції розвитку інформаційної економіки в Україні. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2013. Вип. 1 (14). С.25-34.

Халімон Т.М. Інформаційні технології як платформа ефективного управління конкурентоспроможністю підприємств. «Економіка. Менеджмент. «Бізнес». 2016. №4 (18). C. 67-74.

Федорова В.Г. Модернизация и глобализация: образцы России в ХХІ веке. Москва: ИФ РАН, 2002. 208с.

Петренко В.С., Карнаушенко А.С. Фактори підприємницького зовнішньоекономічного ризику в умовах глобалізації. Інтелект ХХІ. 2018. №1. С. 24-28

Бугорский В.Н. Сетевая экономика. Москва: Финансы и статистика, 2008. 256с.

Соснін О.В. Місце інформаційної діяльності в інноваційній моделі розвитку економіки України. Стратегічна панорама. 2004. №1. C. 170-176.

Піддубна Л.В. Інформація як складова економічного розвитку суспільства. Зовнішня торгівля, право, економіка, фінанси. 2012. №3. С.122-131.

Martin W.J. The Global Information Society. USA: Aslib Gower, 1995. 233p.

Всесвітній саміт з питань інформаційного суспільства. Підсумкові документи. Видання Міністерства транспорту та зв’язку України. – Державний департамент з питань зв’язку та інформації. Київ, 2006.

Боровік Л. В. Інновації–основний метод активізації інвестиційних процесів у сільському господарстві..Фінансовий простір. 2020. №1(37). С. 8 – 15.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.1.24


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.