СТАН ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ІНСТИТУТУ АВТОРИЗОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА

Олександр Миколайович Вербицький, Олена Петрівна Домбровська, Ганна Анатоліївна Тіхосова, Олена Віталіївна Боярська

Анотація


Предметом вивчення в статті є оцінка перспективи, аналіз переваг та індикаторів процесу впровадження інституту авторизованого економічного оператора, що здійснюється у рамках євроінтеграційного курсу України. Мета роботи полягає в оцінці економічних індикаторів та нормативно-правового забезпечення процесу впровадження інституту авторизованого економічного оператора. Зазначено, що митне оформлення в Україні є досить громіздкою процедурою, що потребує впровадження більш ефективних та надійних технологій виконання митних формальностей, спрощення процедур ведення зовнішньоекономічної діяльності для відповідальних підприємств-операторів світової торгівлі. В статті показано, що впровадження нової редакції Митного кодексу Європейського союзу та поступова адаптація митного законодавства України до митного законодавства Європейського союзу дає позитивні результати, зокрема, у скороченні витрат часу та коштів на виконання митних формальностей у рамках зовнішньоекономічної діяльності як країн Європейського союзу так і України. Разом із тим, впровадження інституту авторизованого економічного оператора має певні складності реалізації даного процесу.

Впровадження інституту авторизованого економічного оператора реалізує задачу приведення національного законодавство у відповідність до європейського, що у кінцевому результаті дозволить покращити інвестиційну привабливість України, спростити процедуру митного оформлення товарів, усунути відповідні корупційні схеми у митних органах, стимулювати економіку країни та суб’єктів господарювання.

Ключові слова: авторизований економічний оператор, Митний кодекс, митні формальності, економічні індикатори, імпорт, експорт, митний контроль.


Повний текст:

PDF 20-26

Посилання


Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 9 жовтня 2013 року про встановлення Митного кодексу Союзу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_009-13#Text.

Doing Business in Ukraine, World Bank Group, viewed 25 August 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine#trading-across-borders]

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.

АЕО в інфографіках [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://customs.gov.ua/aeo-infographics.

Закон України. Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-20#Text.

Постанова КМУ України від 29 липня 2020 р. № 665. Деякі питання функціонування авторизованих економічних операторів [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/665-2020-%D0%BF#Text.

В Україні затверджені національний логотип та сертифікат авторизованих економічних операторів (АЕО) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bit.ly/3omWT4x.

Митний кодекс України [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

Doing Business in Ukraine, World Bank Group, viewed 7 March 2021, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/ukraine.

Постанова КМУ України від 27 січня 2021 р. №50 Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру авторизованих економічних операторів [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bit.ly/3ae0QmS.

Питання функціонування авторизованих економічних операторів [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://customs.gov.ua/deiaki-pitannia-funktsionuvannia-avtorizovanikh-ekonomichnikh-operatoriv.

Авторизований економічний оператор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bit.ly/3qZACLD.

Питання функціонування авторизованих економічних операторів [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://customs.gov.ua/deiaki-pitannia-funktsionuvannia-avtorizovanikh-ekonomichnikh-operatoriv.

Авторизовані економічні оператори [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mof.gov.ua/uk/authorized_economic_operators-470

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.1.2


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.