ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ СТАБІЛЬНОЇ РОБОТИ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ, ЩО ПІДКЛЮЧЕНИЙ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДО ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО МОДУЛЯ

Євген Олександрович Баганов, Ірина Федорівна Погребняк

Анотація


У даній роботі проведений аналіз роботи двигуна постійного струму паралельного збудження, що працює на навантаження з вентиляторною характеристикою і підключений безпосередньо до фотоелектричного модуля. Головною метою дослідження є визначення параметрів модуля, які забезпечують стабільний режим роботи двигуна при змінних зовнішніх умовах, зокрема – інтенсивності сонячного випромінювання.

На основі п’ятипараметричної моделі фотоелектричного модуля побудована стаціонарна математична модель системи модуль-двигун-навантаження, яка описує робочу точку двигуна, і враховує вплив зовнішніх умов: температури навколишнього середовища та інтенсивності сонячного випромінювання.

На основі побудованої моделі показано, що умовою стабілізації роботи двигуна є наявність запасу потужності фотоелектричного модуля відносно номінальної потужності двигуна, причому цей запас повинен бути отриманий підвищенням струму модуля. Відповідно пріоритетним є збільшення кількості з’єднаних паралельно сонячних елементів у модулі. Підвищення потужності модуля шляхом збільшення кількості послідовно з’єднаних сонячних елементів не забезпечує стабілізації роботи двигуна і призводить до варіації робочої точки при зміні зовнішніх умов. Показана можливість стрибкоподібної зміни робочої точки.

Визначено безрозмірні критерії, що описують роботу двигуна. Показано, що на вибір параметрів фотоелектричного модуля основний вплив здійснює відношення моменту опору навантаження при номінальній швидкості двигуна до номінального пускового моменту.

Запропоновано критерії визначення параметрів фотоелектричного модуля у залежності від характеристик як навантаження так і двигуна, а також інтервалу зовнішніх умов, де очікується стабільна робота системи.

 

Ключові слова: фотоелектричний модуль, двигун постійного струму, вентиляторна характеристика, паралельне збудження, п’ятипараметрична модель.


Повний текст:

PDF 11-19

Посилання


Solar photovoltaic electricity: Current status and future prospects/ T.M. Razykov [et al.] // Solar Energy. – 85. – 2011. – P. 1580 – 1608.

A model for direct-coupled PV systems with batteries depending on solar radiation, temperature and number of serial connected PV cells / Ayeng'o S.P. [et al.]// Solar Energy. – 2019. – 183. – P. 120–131.

Shepovalova O. V. Review of photovoltaic water pumping system research / O. V. Shepovalova, A. T. Belenov, S. V. Chirkov // Energy Reports. – 6. – 2020. – P. 306 – 324.

Performance of a directly-coupled PV water pumping system / A. Mokeddem [et al.]// Energy Conversion and Management. – 52. – 2011. P. 3089 – 3095.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.1

Photovoltaic pumping system - Comparative study analysis between direct and indirect coupling mode/ A. Harrag [et al.] //Technologies and Materials for Renewable Energy, Environment and Sustainability. AIP Conf. Proc.- V. 1814. – 2017. – P. 020002-1–020002-11

Experiment and simulation study on the optimization of the PV direct-coupled solar water heating system/ Y. Wang [et al.] // Energy. – 100. – 2016. – P. 154 – 166.

Das M. A comparative performance analysis of direct, with battery, supercapacitor, and battery-supercapacitor enabled photovoltaic water pumping systems using centrifugal pump/ M. Das, R. Mandal // Solar Energy. – 171. – 2018. – P. 302 – 309

Solar cell parameters extraction based on single and double-diode models: A review/ A. M. Humada [et al.] // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2016. – 56. – P. 494 – 509.

De Soto W. Improvement and validation of a model for photovoltaic array performance / De Soto W., Klein S.A., Beckman W.A. // Sol. Energy. – 2006. – V.80. – P. 78–88.

Messenger R.A. Photovoltaic Systems Engineering, second ed./ R.A. Messenger, J. Ventre. – CRC Press LLC, Boca Raton, FL. – 2004. – 435 p.

Van Zeghbroeck B. Principles of Semiconductor Devices/ В. Van Zeghbroeck [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ru.scribd.com/doc/7113653/Principles-of-Semiconductor-Devices-Zeghbroeck (last access: 20.11.2020).

SolarHub. PV Module 1STH-215-P Details [Electronic Source] – URL: http://www.solarhub.com/product-catalog/pv-modules/5623-1STH-215-P-1Soltech (last access: 24.11.2020).

Электродвигатели постоянного тока серии П [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://se33.ru/menu-direct-current-motor/26-direct-current-motor/108-p.html (last access:24.11.2020).

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.1.1


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.