МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ РОЗРОБЛЕННЯ ДОКАЗОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Вікторія Дмитрівна Філіппова

Анотація


У статті проведено теоретичний аналіз сутності доказової державної політики в галузі освіти. Встановлено, що на сьогодні доказова політика не має усталеного визначення, втім глибинний аналіз дозволив виокремити два основні підходи до визначення сутності доказової політики: (1) стійка політика розроблення й обґрунтування державних рішень на базі емпіричних даних, зібраних і проаналізованих за допомогою наукових методів; (2) природна суб’єктивність доказової політики. Визначено, що доказова державна політика (або доказовий підхід до розроблення державної політики) є важливим інструментом підвищення якості сучасного державного управління в світовій і європейській практиці. Він передбачає вироблення політики або відповідних програм державного управління на підставі обґрунтованих даних (наприклад, результатів наукових, науково-практичних та емпіричних досліджень, експертних опитувань та опитувань громадської думки, статистичних даних, прикладів із закордонного досвіду тощо). Утім, зараз такий підхід не віднаходить повноцінного застосування в Україні, оскільки часто процес ухвалення політичних рішень недостатньо відкритий та інклюзивний. Доведено, що основною перевагою доказової політики в галузі освіти є те, що вона не політично заангажована, а прагматична, науково обґрунтована, емоційно нейтральна та неупереджена, заснована на аналітичних дослідженнях високої якості. Застосування методології та інструментарію доказової політики в галузі освіти дає змогу істотно знизити ризики реалізації нових політик. Реалізуючи доказовий підхід, можна підвищити рівень довіри суспільства до влади, вивести процес вироблення політик на новий, якісно високий рівень, що позитивно вплине на розвиток держави загалом. Інструментарій доказової політики в галузі освіти дає змогу отримати аргументовану відповідь на поставлені запитання та довести, що обраний варіант політики буде дієвим та успішним у певний проміжок часу.

Ключові слова: державна політика, освіта, доказовий підхід.


Повний текст:

PDF 185-191

Посилання


Marchi G. De, Lucertini G., Tsoukias A. From Evidence-Based Poli cyMaking to Policy Analytics. 2012. In: Working Papers. URL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00875488/document.

Волошинская А.А., Комаров В.М. Доказательная государственная политика. РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. URL: http://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/ppaper /mak2.pdf.

Дослідження державних політик: методологія, процедури та європейські практики : монографія; за заг. ред. Л. В. Гонюкової, В. М. Козакова. Київ : НАДУ, 2018. 400 с.

European Commission, Directorate-General for Research. Scientific evidence for policy-making, 2008.

ESRC UK Centre for Evidence Based Policy https://www. researchcatalogue.esrc.ac.uk/grants/H141251005/read.

Sophie Sutcliffe and Julius Court. Evidence-Based Policymaking: What is it? How does it work? What relevance for developing countries? 2005.

Saltelli A., Giampietro M. What is wrong with evidence based policy, and how can it be improved? Futures. №91 (2017). 62–71 р.

Commission on Evidence-Based Policymaking (CEP). URL: https://www.cep.gov/about.html.

CEP Final Report: The Promise of Evidence-Based Policymaking. URL: https://www.cep.gov/cep-final-report.html.

Group of Chief Scientific Advisors URL: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/scientific-support-eu-policies/group-chief-scientific-advisors_en

Campbell S., Benita S., Coates E., Davies P., Penn G. Analysis for policy: evidence-based policy in practice. URL: https://issuu.com/cecicastillod/docs/pu256_160407.

Sutcliffe S., Court J. Evidence-Based Policymaking: What is it? How does it work? What relevance for developing countries? URL: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/3683.pdf.

Moseley, A and Tierney, S () ‘Evidence-based practice in the real world’ Evidence and Policy. A Journal of Research, Debate and Practice, 2004.Vol. 1. №1. pp.113-120.

Cartwright N., Hardie J. Evidence-Based Policy: A Practical Guide to Doing It Better. Oxford: Oxford University Press, 2012. 196 р.

Концепція розвитку педагогічної освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України № 776 від 16.07.2018 р. URL: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/17105

Філіппова В.Д. Доказова державна політика в галузі педагогічної освіти як інструмент раціональних та обґрунтованих державних рішень. Правові засади організації та здійснення публічної влади : збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 28 лютого – 2 березня 2020 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2020. С. 280-282.

Сидорова А. А. Доказательная образовательная политика: методологические основы. Государственное управление. Электронный вестник, 2016. №. 57. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ dokazatelnaya-obrazovatelnaya-politika-metodologicheskie-osnovy/viewer.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.1.23


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.