РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ

Наталія Вікторівна Шандова, Олена Сергіївна Билим

Анотація


В роботі проведено дослідження щодо можливості застосування кластерного підходу в якості інструмента активізації регіонального економічного розвитку, в тому числі, туристичної сфери.

Теоретичне дослідження концепції кластерної організації економіки дозволило визначити організаційно-економічні ознаки кластеру, на основі яких сформовано основні характеристики моделі кластеру в сфері туризму і виділено принципи формування туристичних кластерів. Характеристики моделі кластеру в сфері туризму включають основу процесу надання послуги – споживача і його потреби, внутрішню орієнтацію туристичного кластеру, урахування географічних характеристик місцевості, ресурсного забезпечення, просторової організації й територіального розташування та комплекс стратегій розвитку туристичного бізнесу, його інфраструктурного оточення. До принципів формування туристичних кластерів віднесено спільність інтересів учасників, зручне розташування учасників для регулярних контактів та взаємозв'язки і взаємозалежність між формальними і неформальними відносинами учасників.

Розроблені стратегічні цілі туристичного кластера для забезпечення яких виділено ядро кластера – туристичні підприємства, організації, фірми, зайняті виробництвом і просуванням продукту, який формується в сфері туризму; окреслені елементи взаємодії суб'єктів підприємницької діяльності, які приймають форми конкурентної, коопераційної, партнерської й мережної взаємодії; визначені «конструкти кластеру, що доповнюють» – у туризмі, роль конструктів, що доповнюють, відіграють рекреаційні ресурси; «супутні конструкти кластеру» – наявність яких у туристичній діяльності пов'язана з комплексністю надаваної послуги, однак для функціонування інших об'єктів кластера вони не обов'язкові, до «супутніх конструктів» віднесені підприємства та організації, що надають послуги сервісно-консультаційного, фінансового характеру.

 Ключові слова: кластер, регіон, туризм, розвиток, конкурентоспроможність.


Повний текст:

PDF 264-271

Посилання


Безвушко Є. Кластери та їх роль у відродженні економіки Поділля. Перспективні дослідження. 1999. № 2. С. 17–23.

Войнаренко М. Концепція кластерів – шлях до відродження виробництва на регіональному рівні. Економіст. 2000. № 1. С. 29–33.

Войнаренко М.П. Кластерные технологии в системе развития предпринимательства, интеграции и привлечения инвестиций. URL: http://unece.org/fileadmin/DAM/ie/wp8/documents/voynarenko.pdf.

Гармидер А.А. Теоретические аспекты построения модели кластера в туристической сфере региона. Вестник Оренбургского государственного университета. 2015. № 4 (179). С. 250-256.

Портер М.Э. Конкуренция. Москва : Издательский дом «Вильямс», 2002. 495 с.

Соколенко С.І. Кластери в глобальній економіці. Київ : Логос, 2004. 848 с.

Станасюк Н.С. Формування промислових кластерів як перспективний напрям розвитку промислового потенціалу. URL : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/37660/ 1/15_110-117.pdf 16.

Bergman E.M., Feser E.J. Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications. Regionl Research Institute, WVU., 1999.

Donahue R., Parilla J. McDearman B. Rethinking cluster initiatives. July 2018. 52 p. URL: https://www.brookings.edu/research/rethinking-cluster-initiatives/

Enrigt, M. J. Why Clusters are the Way to Win the Game? World Link. 1995. No 5. Р. 24-25.

Hill E. W., Brennan, J. F. A Methodology for identifying the drivers of industrial clusters: the foundation of regional competitive advantage. Economic Development Quarterly. 2000. Vol. 14. Р. 67–96.

Porter M.E. The economic performance of Melons. Regional Studies. 2003. Vol. 37. August - October. Р. 67

Roelandt T., Hertog P. Cluster Analysis and Cluster-Based Policy Making in OECD Countries: An Introduction to the theme. Boosting Innovation: The Cluster Approach, Paris: OECD, 1999. Р. 9–23

Rosenfeld S.A. Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development. European Planning Studies. 1997. No5, Р. 23.

Shandova N., Voskresenskaya E., Sofiienko A. Innovative Approach to the Formation of a System of Strategic Marketing Management of Tourism Enterprises in Conditions of Market Uncertainty. TEM Journal. Vol.9. № 3. August 2020. P. 1076-1087.

Shandova N. Investigation of organizational and management specifics

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.1.34


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.