РОЛЬ БІЗНЕС- КЛІМАТУ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ РЕГІОНУ

Ольга Григорівна Морозова

Анотація


У статті узагальнено системне бачення економічного розвитку регіону, систематизовано його сутнісні характеристики та визначено особливості його прояву з позиції впливу бізнес-клімату. Визначено сутність підтримки бізнесу та сформовано її пріоритетні складові. Систематизовано найбільш важливі характеристики бізнесового клімату (акцент не на кількості, а на ефективності міжнародних інвестицій для економіки регіону та для інвестора; спрямування на всіх учасників економічного процесу, а не на якесь його окреслене коло; заохочення до створення та розширення бізнесу незалежно від розміру та виду економічного суб’єкту, сфери його діяльності; залучення як зовнішніх, так і внутрішніх інвестиційних ресурсів; сприяння реінвестиціям та довгостроковій економічній діяльності; стимулювання бачення перспективи міжнародного бізнесу). На основі теоретичних узагальнень, здійсненних у дослідженні, доведено, що формування бізнесового клімату – це, насамперед,  прерогатива держави. Для цього вона використовує всі притаманні їй важелі і можливості, які вважає за необхідне залучати для досягнення визначеної мети. Її роль – у створенні необхідних умов для розвитку галузей, підприємств, регіонів, збиранні податків, розвитку проблемних районів тощо, оскільки відродити економіку за рахунок виключно державних коштів неможливо. Проаналізовано соціально-економічний стан Херсонської області на предмет тенденції зростання основних макроекономічних показників. Досліджено  бізнесовий клімат місцевості, що змінюється  під впливом багатофакторних чинників. Запропоновано практичний інструментарій щодо моделювання бізнесового клімату області. Адаптовано багатофакторні лінійні та виробничі регресії для моделювання бізнесового клімату області.

Ключові слова: бізнес-клімат, економічний розвиток, бізнес, підтримка, регіон, стимулювання.


Повний текст:

PDF 219-225

Посилання


Слава С.С. Формування інвестиційної привабливості та інвестиційної програми регіону // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”. – 2001. – №8. – С.20-25.

Танклевська Н.С., Ярмоленко В.В., Синенко О.О. Модернізація фінансового механізму у сфері регіонального агробізнесу. Агросвіт. 2020 №15 С. 11-17. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.11

Пан Л. В. Законодавчі чинники формування інвестиційної політики як складової бізнесового клімату // Регіональна економіка. – 2003. – №3. – С.71-81.

Новицька Н.С., Бізнес-клімат та економічний розвиток: емпіричні та економетричні моделі // Економіст. – 2014. - №9. – С.58-62.

Боровік Л.В. Оцінка впливу інвестиційної політики на формування та використання інвестиційного потенціалу галузі. Науковий погляд: економіка та управління. 2018. № 1 (59). С. 72 – 78. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2018-1-59-10

Осовська Г. В. Економічний словник / Осовська Г. В., Юшкевич О. О., Завадський Й. С. К. : Кондор, 2007. 358 с.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління - К. : КНЕУ, 2004. 699 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.1.28


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.