№ 23 (2018)

Зміст

Статті

Навчання як процес зміни послідовності станів учня в системі "викладач-учень" PDF (Russian)
Віктор Єгорович Ходаков, Андрій Євгенович Соколов, Галина Вікторівна Веселовська 6-12
Удосконалення методів управління складними комп’ютеризованими системами технічних засобів навчання на засадах концепцій методології систем штучного інтелекту PDF
Галина Вікторівна Веселовська, Андрій Євгенович Соколов 13-20
Моделювання контексту в рекомендаційних системах PDF
Сергій Федорович Чалий, Володимир Олександрович Лещинський, Ірина Олександрівна Лещинська 21-26
Розробка програмних компонентів інформаційної системи екстракції фактографічних даних з веб-ресурсів PDF
Анна Юріївна Дорошенко, Наталія Валеріївна Шаронова, Богдан Олександрович Єна, Ольга Василівна Янголенко 27-35
Аналіз ролі та місця, сутності та змісту інформаційних технологій на сучасному етапі розвитку науки і техніки PDF
Юрій Борисович Бродський, Руслан Валентинович Грищук 36-42
Автоматичне проектування схем розкрою листових матеріалів на плоскі геометричні об’єкти PDF
Віктор Іванович Чупринка, Григорій Юрійович Зелінський, Наталія Вікторівна Чупринка 43-53
Прогнозування дохідності банківських продуктів з використанням скорингового підходу PDF
Петро Іванович Бідюк, Євген Олександрович Демківський, Ілля Віталійович Пудло, Тетяна Іванівна Демківська 54-60
Дослідження методів розрахунку відстані для окремих сегментів маршруту PDF
Марина Володимирівна Деркач, Інна Сергіївна Скарга-Бандурова 61-66
Методика прийняття рішення по місцю розташування продукції в складських приміщеннях PDF
Віталій Андрійович Дідук 67-72
Cценарно-процедурна модель функціонування віртуальних тренажерів для підготовки менеджерів PDF (Russian)
Ірина Олександрівна Доровська, Дмитро Володимирович Доровський 73-80
Використання людино-машиного інтерфейсу для управління технологічними процесами PDF
Володимир Степанович Димов, Олег Осипович Боскін 81-86
Синтез та дослідження математичної моделі гусеничного мобільного робота для вертикального переміщення PDF (English)
Олександр Сергійович Герасін, Олексій Валерійович Козлов, Галина Володимирівна Кондратенко, Huang Mingxin 87-97
Підготовка користувачів нової версії програми 1С: Підприємство 8.3. для України PDF
Леонід Миколайович Захарченко, Раїса Миколаївна Захарченко, Тетяна Григорівна Кірюшатова, Катерина Володимирівна Кірюшатова 98-103
Моделі та методи інформаційних технологій управління аграрного сектору економіки за допомогою достатніх умов оптимальності PDF
Олена Миколаївна Лобода, Володимир Степанович Димов 104-110
Математичне моделювання автоматичного контролю енергоефективності подрібнення руди кульовими млинами при спрацюванні футеровки PDF
Анатолій Миколайович Мацуй, Василь Олександрович Кондратець 111-117
Побудова рівняння нелінійної регресії для оцінювання розміру програмного забезпечення інформаційних систем з відкритим кодом на PHP PDF (English)
Сергій Приходько, Наталя Приходько, Тетяна Смикодуб, Олександр Спинов 118-125
Розробка програмного комплексу для розв’язання прямих задач морської магнітометрії PDF
В М Рябенький, І І Чудайкін, Ю Д Таргунакова 126-133
Аналіз задачі побудови автоматизованої системи виявлення та попередження надзвичайних ситуацій на підприємствах підвищеної небезпеки PDF
Вадим Олександрович Яковенко, Юлія Вікторівна Ульяновська 134-139
Огляд моделей гетерогенного каталізу PDF (Russian)
Тетяна Володимирівна Козуля, Олена Валеріївна Ведь 140-147
Використання предметно – орієнтованої мови і візуальних підходів для проектування системи акторів(Akka) PDF
Олександр Володимирович Галкін, Максим Миколайович Верес, Владислав Олегович Ларін, Олег Віталійович Бантиш 148-153
Хаос фрактал біржа PDF (Russian)
О К Везумський 154-159
Підходи до оброблення «синтаксичного цукру» при пошуку плагіату в програмному коді PDF
Михайло Михайлович Шевчук, Яків Олексійович Юсин, Тетяна Миколаївна Заболотня, Наталія Антонівна Рибачок, Андрій Іванович Дичка 160-165
Менеджмент електроживлення обладнання серверних кластерів PDF (English)
Д О Зуєв, Є В Дос, А В Кропачов, О В Бабкін, О О Варламов 166-172
Розробка системи управління знаннями організації на базі CMS Wordpress PDF
М Л Дворецький, С В Дворецька 173-180
Генерація суб-оптимальних маршрутів безпілотного літального апарата з використанням нейронної мережі Хопфілда PDF
Ірина Миколаївна Журавська 181-185
Математична модель алгоритму вибору зброї ботом в комп’ютерній грі жанру шутер PDF
Борис Андрійович Салтан, Дмитро Анатолійович Собко, Інесса Василівна Кулаковська 186-193
Аналіз безпеки інтерфейсу 802.11(Wi-Fi з'єднань), класифікація паролів PDF
Олег Осипович Боскін, Сергій Русланович Мазманян, Анна Михайлівна Левицька 194-204
Моделі електронного навчання та вимоги до програмного забезпечення PDF
Тетяна Вікторівна Горбач, Владислав Юрійович Славгородський, Ігор Юрійович Шубін, Алла Володимирівна Ковалевська 205-218
Підхід до збору інформації щодо екологічної обстановки при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного характеру PDF
Василь Володимирович Ткаченко, Ольга Юріївна Чередніченко, Марина Анатоліївна Вовк, Світлана Іванівна Єршова 219-226
Порівняльна характеристика актуальних засобів розробки під мобільні платформи PDF
Оксана Миколаївна Яшина, Руслан Васильович Гремечевський, Денис Іванович Братасюк 227-233
Концептуальні основи побудови продукційних систем експертного оцінювання соціально-економічних систем PDF (Russian)
Віктор Єгорович Ходаков, Сергій Вікторович Яцюк 234-240
Алгоритм пошуку зв'язків і залежностей у даних веб-сторінок PDF
Лариса Олександрівна Катеринич, Юрій Юрійович Петелько 241-247
Моделювання корпоративної комп’ютерної мережі PDF
Євген Володимирович Лепа 248-252
Розробка засобу проектування високонавантажених реляційних систем зберігання даних оптимізація структури та запитів SQL PDF
Людмила Володимирівна Колесник, Наталія Андріївна Кириченко, Ігор Валерійович Костоглот 253-260
Розробка інформаційної моделі комп’ютерної системи контролю завантаження контейнеровоза PDF
Юрій Олександрович Накул 261-266


ISSN: 2313-0687