ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ

Марина Олександрівна Овчинникова, Євгенія Сергіївна Делієва

Анотація


Оцінка персоналу є багатоцільовим процесом.  Вона необхідна для оптимізації таких напрямків діяльності організації, як атестація, підбір і розстановка кадрів, скорочення персоналу.  За допомогою оцінки можна формувати кадровий резерв і покращувати комунікаційні зв'язки, відстежувати процес особистісного і професійного зростання, планувати навчання.  Стаття присвячена розгляду процесу ефективної оцінки персоналу на підприємстві.

Зосереджено увагу на питанні можливих помилок та неточностей в організації процесу оцінки персоналу, такі, як: необґрунтованість проведення (за цілями і термінами); зайва складність процедур і методик для оцінювання; використання неперевіреного або вже неактуального інструментарію, головне завдання якого - добитися негативного результату; надмірність застосовуваних методів; нехтування правилами; фокусування не на компетенціях і результати, а на особливостях і поведінкових властивості особистості окремих співробітників; непідготовленість керівників, в першу чергу у виконанні інформаційних функцій і об'єктивному застосуванні оціночних інструментів; невикористання результатів проведеної оцінки в цілях розвитку співробітників.

 В контексті досліджуваної проблеми розкрито сутність сучасних методів оцінки персоналу в організації, що обираються виходячи з поставлених цілей і завдань та недоліки процесу оцінювання.

Наголошено на потребі всебічної, комплексної оцінки персоналу відповідно до умов сьогодення, а також використання новітніх наукових підходів для забезпечення ефективності оцінки персоналу на підприємстві.

Ключові слова: оцінка персоналу, сучасні методи оцінки персоналу, професійний потенціал робітника, ефективність оцінки персоналу підприємства.


Повний текст:

PDF 62-67

Посилання


Головатий М. Ф. Управлінські аспекти соціальної роботи. Курс лекцій / М. Ф. Головатий , М. П. Лукашевич, Г. А. Дмитренко та ін. — К.: МАУП, 2004. — 368 с.

Збрицька Т. П. Управління розвитком персоналу: навчальний посібник / Т. П. Збрицька, Г. О. Савченко, М. С. Татаревська. - Одеса: Атлант, 2013. - 427 с.

Янцупов А.Я. Соціально-психологічна оцінка персоналу / А. Я. Анцупов, В. В. Ковальов. - 2-е вид., перероб. і допов. - М.: ЮНІТІ-ДАНА, 2012. - 391 с.

Мизинцева, М. Ф. Оценка персонала : учебник и практикум / М. Ф. Мизинцева, А. Р. Сардарян. — Москва : Издательство Юрайт, 2014. — 378 с.

Міжнародний кадровий портал HeadHunter: статистичні дані з оцінки персоналу [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: https://m.hh.ua/

Магура М.І. Основні принципи побудови системи відбору кадрів. // Управління персоналом. -1998г. -№11. -З. 30-35

Шамарін, A.B. Удосконалення процедури підбору персоналу на підприємстві Текст. / A.B. Шамарін, А.Н. Морозов, Є. В. Сухоруков // Управління персоналом. - 2009. № 7.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.1.2.8


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.