МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОЛІЙНО-ЖИРОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ірина Ігорівна Поліщук, Юрій Васильович Довгань

Анотація


Дана робота присвячена вивченню питань управління підприємствами заснованому на маркетингових концепціях які орієнтовані на ринок та потреби споживачів. Маркетингова концепція управління проходить у своєму розвитку певні етапи ринкової орієнтації підприємства. Підприємства, в залежності від своїх цілей, можливостей, внутрішніх та зовнішніх умов діяльності, обирають та реалізують одну з маркетингових концепцій управління або їх комбінацію. Вибір підприємством тієї чи іншої маркетингової концепції управління та подальше формування маркетингової стратегії здійснюється на основі результатів проведених маркетингових досліджень ринкової ситуації, потреб і поведінки споживачів та інших суб’єктів ринку тощо.

Основними олійно-жировими продуктами є рослинні олії та жири, які отримуються в результаті видобування та переробки з насіння сільськогосподарських олійних культур та іншої олійної сировини. На глобальному олійно-жировому ринку спостерігається стійка тенденція до зростання обсягів попиту та пропозиції. Основним фактором, який спричиняє дану тенденцію, є потреба в задоволенні постійно зростаючих обсягів глобального індивідуального та промислового споживання, а також використання олійної сировини на біопаливо.

В Україні близько 90 % обсягів олійно-жирового виробництва зосереджено на 64 великих переробних підприємствах та 48 олійно-екстракційних заводах. Крім того виробництво олійно-жирових продукції, переважно видобування олії та виробництво макухи, здійснюється невеликими олійними цехами та олійнями.

В ланцюгу поставок олійно-жирових продуктів присутні економічні інтереси суб’єктів які здійснюють розробку сортів олійно-жирового насіння, техніки та технологій, постачання ресурсів, виробництво сировини, переробку, зберігання та транспортування тощо. Ключове місце в ланцюгу поставок належить споживачу. Успішність маркетингової стратегії підприємства залежить від ступеня врахування інтересів людини, громад, суспільства та держави.

Найбільш ефективні результати для підприємства забезпечує використання маркетингових концепцій управління які орієнтовані не тільки на виявлення та задоволення запитів споживачів, але й на врахування інтересів всіх інших зацікавлених суб’єктів ланцюгу поставок олійно-жирової продукції, людини, громади та суспільства – концепцій маркетингу взаємодії та холістичного маркетингу.

Ключові слова: маркетинг, управління, концепція, олійно-жирове підприємство, продукт, ланцюг поставок, інтерес.


Повний текст:

93-100 PDF

Посилання


Маказан Є.В. Сучасні маркетингові принципи управління підприємством. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2016. № 31. Т. 2. С. 49 – 54.

Котлер Ф. Основы маркетинга. Москва : Прогресс, 1991. 785 с.

Головчук Ю.О., Довгань Ю.В. Маркетингові концепції організації бізнесу в управлінні інноваційно-інвестиційною діяльністю олійно-жирових підприємств харчової галузі. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 50. Ч. 1. С. 132–136.

Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В., Сондер Дж. Основы маркетинга. 5-е европейское издание. Москва : ИД Вильямс, 2014. 659 с.

Global Fats and Oils Market – Segmented by Type, Source, Application and Geography (2018 – 2023) : Mordor Intelligence, 2018. 120 p. URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/specialty-fats-oils-market

Олійно-жирова галузь 2020: тенденції, прогнози, перспективи. 2019. URL: https://www.ukragroconsult.com/news/oliino-zhirova-galuz--2020--tendentsiyi--prognozi--perspektivi (дата звернення: 28.05.2020).

Кернасюк Ю. Де можна отримати високу додану вартість в агробізнесі? Агробізнес сьогодні. 2019. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/9806-de-mozhna-otrymaty-vysoku-dodanu-vartist-v-ahrobiznesi.html (дата звернення: 28.05.2020).

Довгань Ю.В. Формування маркетингової стратегії просування інноваційних рослинних харчових олій. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 126–131. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.126.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.2.12


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.