ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРІВ КОНСИСТЕНЦІЇ НА ЯКІСТЬ ТА РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЙОГУРТУ

Михайло Львович Кулігін

Анотація


Робота присвячена вивченню впливу стабілізаторів консистенції на якісні властивості йогурту, виготовленого з ненормалізованої молочної сировини. В якості параметрів якості оцінювались реологічні властивості, а саме, в’язкість та органолептичні властивості отриманого продукту. Для порівняння в якості еталонів використовувались три йогурту промислового виробництва. Проведені дослідження реологічних властивостей йогурту при використанні стабілізаторів консистенції - крохмалю, камеді ріжкового дерева, ксантанової камеді, гуарової камеді. В’язкість йогурту з доданням крохмалю з концентрацією від 1 до 10% знаходиться в межах коливань в’язкості йогуртів промислового виробництва, при досліджених концентраціях крохмаль практично не змінює органолептичні властивості йогурту. В’язкість йогурту з доданням ксантанової камеді з концентрацією 0,1-0,5% дещо нижче в’язкості йогурту з доданням крохмалю, але знаходиться в межах значень в’язкості йогуртів вироблених промисловим способом. В’язкість йогурту з доданням гуарової камеді з концентрацією 0,1-0,5% дещо нижче в’язкості йогурту з доданням крохмалю, близько до значень ксантанової камеді, знаходиться в межах значень в’язкості йогуртів вироблених промисловим способом. В’язкість йогурту з доданням камеді ріжкового дерева з концентрацією 0,1-0,5% нижче в’язкості йогурту з доданням крохмалю та близько до значень ксантанової та гуарової камедей,  знаходиться в межах значень в’язкості йогуртів вироблених промисловим способом. Встановлено, що найбільшу в’язкість йогурту надає гуарова камедь та крохмаль, її значення еквівалентно значенню промислово виготовленого йогурту «Злагода», гуарова камедь сприяє мінімальному синерезису, а також збільшення в'язкості і стійкості згустків до механічної обробки, запобігає відділенню сироватки. Процес гомогенізації йогурту після додання стабілізаторів значно зменшує в’язкість йогурту – до 48%. Додання в якості регуляторів консистенції камедей зменшує в’язкість йогурту на 25-30%. Збільшення концентрації камедей в йогурті погіршує органолептичні показники продукту. в’язкість йогурту у різних виробників може коливатись 4 рази.

Ключові слова: йогурт, камеді, регулятори консистенції.


Повний текст:

41-47 PDF

Посилання


Архипов, А. Применение структурообразователей в производстве молочных продуктов // Техника и технология пищевых производств. – Кемерово. - Том 15. - Изд. 4. – 2009 – с.16-19.

Булдаков, А.С. Пищевые добавки: справочник / А.С. Булдаков. - СПб., 1996. - 240 с.

Надина Л.C, Царакаева Н.Е. Влияние стабилизаторов на качество йогуртов // Материалы V Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». [Електронний ресурс] URL: https://scienceforum.ru/2013/article/2013006796 (дата звернення 10.01.2020)

Сарафанова Л.А. Применение пищевых добавок: Практические рекомендации. – Спб.: ГИОРД, 2002. – 160 с.

Неповинных, Н. В. Теоретическое обоснование и практические аспекты использования пищевых волокон в технологиях молокосодержащих продуктов диетического профилактического питания: Диссертация / Неповинных Н.В. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 320 с.

Булдаков А.С. Пищевые добавки. Справочник – М.: ДеЛиПринт, 2001. – 435 с.

Нечаев А.П., Кочеткова А.А., Зайцев А.Н. Пищевые добавки. – М.: Колос, 2001. – 256 с.: ил. – (Учебники и учеб. пособия для студентов высших учебных заведений).

Пищевая химия / Нечаев А.П., Траубенберг С.Е., Кочеткова А.А. и др. Под ред. А.П. Нечаева. Издание 2-е, перераб. и испр. – Спб.: ГИОРД, 2003. – 640 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.2.4


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.