НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПОЗИЦІЙ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РІВНЕМ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ

Юлія Олександрівна Джерелюк

Анотація


У статті обґрунтовано науково-методичні засади ідентифікації позиції туристичного підприємства за рівнем антикризової стійкості. Зазначено, що антикризова стійкість відображає здатність підприємства зберігати в довгостроковому періоді поступове покращення конкурентних позиції на ринку під дією сукупності екзогенних та ендогенних чинників виникнення кризи. Досліджено теоретичні основи побудови двокритеріальної матриці для оцінювання комплексного процесу «ідентифікація підприємств-конкурентів – визначення  напрямів  подальшої  роботи  з  конкурентами – здатність утримувати конкурентну позицію на ринку в поточному періоді, в середньостроковій та довгостроковій (стратегічній) перспективі». Показано значення використання запропонованої матриці для відображення взаємозв’язку рівня антикризової стійкості підприємства з рівнем можливостей збереження заданого темпу росту рівня системного забезпечення антикризової стійкості підприємства. Визначається, що це створює передумови для виявлення можливих диспропорцій забезпечення внутрішньої та зовнішньої антикризової стійкості підприємства та дає змогу скорегувати його діяльність для забезпечення антикризової стійкості в довгостроковій перспективі. Наведено якісні оцінки рівня антикризової стійкості підприємства та можливостей довгострокового збереження заданого темпу росту рівня її системного забезпечення. Надано характеристики позицій досліджуваних туристичних підприємств у матриці. Наведено схематичне зображення та здійснено ідентифікацію позицій досліджуваних туристичних підприємств що дозолить керівництву виявити проблемні сфери діяльності, розробити  шляхи  усунення  потенційних  проблем  функціонування підприємства.

Ключові слова: антикризова стійкість, системне забезпечення, конкурентна позиція, туристичне підприємство, двокритеріальна матриця.


Повний текст:

112-118 PDF

Посилання


Халімон Т. М. Ідентифікація стійкої конкурентної позиції підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2017. № 1. С. 50–58.

Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. СПб. : Наука, 1996. 589 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. М. : Издательский дом «Вильямс», 2007. 656.

Dzhereliuk I. O., Savina, G. G. The system approach to the assessment of anti-crisis sustainability of the enterprise. Науковий вісник Полісся. 2018. № 1(13). Ч. 2. С. 36–40.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.2.15


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.